Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "До Господина Председателя на Гевгелийското Благодетелно Братство", София, 20 октомврий 1926 година
Константин Саев от Белица, Пиринска Македония - "До Господина Председателя на Гевгелийското Благодетелно Братство", София, 20 октомврий 1926 година


Увеличи
Описание

"Молба от революционера иконом Константин Саев, бивш дългогодишен председател на Църковно-училищната община в Гевгелия"
"Господине Председателю,
И да не съм роден в обичния ми, а сега пропаднал под чуждо робство гр. Гевгелий, всички, абсолютно всички Гевгеличани знаят привързаността ми към обичните ми Гевгелийци от града и селата. Като така мнозина ще си спомнят, че аз не се делех и не отказвах никога да отивам с тех по разни учреждения и Министерства, особено в тукащната община да ходатайствуваме и да се молиме да се отпусне место за построяван жилища вкупно на всички Гевгелийци, за което и имаха право...След злополучните войни всички почти се прибрахме в братска и еднородна България, а особено, повечето тук в София. Некои от тех, поради нуждата на насъщния хлеб се принудиха да потърсят поминък и в околността. От тех един съм и аз. Постъпих и свещеннодействувам в село Надежда, Софийско, а това ме застави да искам место за жилище, ако не там, то поне по-близу до селото, при най-големото желание на мене и семейството ми да бъдеме там гдето се намират познати и приятели Гевгеличани. Даде ми се место и почнах да строя, но без средства не се строи. Почнах и спрех, като направих и известни задължения. Сега, като съм поставен така зле, че нито за-напред, нито за назад и като немам за сега нито стотинка помощ от некъде, аз се обръщам към Вас, да ходатайствувате пред Почитаемото събрание от Гевгеличани да се възложи на уважаемите членове от Комисията за раздаване дървен материал да отпусне и на мене такъв, както и на всички и то по възможност скоро..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Константин Саев е български духовник, просветен деятел, революционер и деец на ВМОРО; един от основателите на революциония комитет в Горна Джумая. По време на Първата световна война е свещеник на XI македонска дивизия на българската армия. Брат е на българския офицер и войвода на ВМОК - мичман Тодор Саев


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 335 пъти.