Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Сборник Панаiота Дьинавскаго изь села Галичника (въ Дебрахъ) - песни, обичаи и разный мелкiй матерiалъ", публикувано в сборник "Живая Старина", Санкт Петербург, 1899 година
Панайот Гиновски от Галичник, Реканско, Вардарска Македония - "Сборник Панаiота Дьинавскаго изь села Галичника (въ Дебрахъ) - песни, обичаи и разный мелкiй матерiалъ", публикувано в сборник "Живая Старина", Санкт Петербург, 1899 година


Увеличи
Описание

През 1899 г. руският фолклорен сборник "Живая Старина", публикува етнографски данни и народни обичаи от Реканско ("Мала Река и Голема Река или Долна Река и Горна Река"), събрани от фолклориста и зограф Панайот Гиновски. Материалът е събран и описан от лекуващия се Гиновски във Враня, където семейството му се мести през 1881 г. и е предаден от брат му Алексо Гиновски на руския консул в Подгорица Павел Ровински.

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Панайот Гиновски (1842-1886) е виден представител на Дебърската художествена школа и миячки фолклорист. Занимава се с преписване на книги, записване на народни умотворения, съставяне на речник. Произхожда от видния галички род Гиновски, роднина е на големия български скулптор Владимир Гиновски.


За да прочетете книгата натиснете тук



Видяна 763 пъти.