Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Филологически материали из Кумановско", публикувано във в. "Новини", брой 73, Цариград, 1896 година
Ангел Голомехов от Куманово, Вардарска Македония - "Филологически материали из Кумановско", публикувано във в. "Новини", брой 73, Цариград, 1896 година


Увеличи
Описание

Кумановският революционер и общественик Ангел Голомехов за говора и некои специфични думи из неговия роден край.
"Ето неколко думи, според говора в Кумановската околия. Говора в целата околия не е еднакъв, - дели се на два дела: шопский и которский или овчеполский. Към първия спада гр. Куманово и повече от половината на селата, а към втория - осталите села, които граничат с Щипската и от части с Скопската и Кратовската околии... В шопския говор думите се изговарят на всекъде с еднакво ударение, а в которский (овче-полский), с исключение на 4 села, ударението пада на първия слог.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Ангел Голомехов (1874-?) е български просветен деец и революционер, деец на Кумановския революционен комитет на ВМОРО. Арестуван е след Винишката афера, но успява да избяга и се заселва в кв. Красно село, София.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 949 пъти.