Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Героичното село Безвина в Преспанско", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 116, Индианаполис, САЩ, 1929 година
Л. Х. Кочовски от с. Бесвина, Преспанско, Егейска Македония - "Героичното село Безвина в Преспанско", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 116, Индианаполис, САЩ, 1929 година


Увеличи
Описание

Спомените на дееца на ВМОРО и МПО Л. Х. Кочовски за родното му село Бесвина.
"На прѣдѣла между Костурско и Прѣспанско е разположено всрѣдъ гористи хълмове въ планината село Безвина. Отъ тамъ се виждатъ синитѣ води на малкото прѣспанско езеро и развалинитѣ на историческитѣ дворци на царь Самуила.
Безвина е третото село въ Прѣспанско, което отвори българско училище и отхвърли гръцкото духовно иго...Дойдоха обаче, страшнитѣ дни на балканската война и Безвина, както много, много други български села и градове въ Македония, трѣбваше да мине вече изцѣло въ рѫцѣте на гърцитѣ. Не е имало по-голѣмо огорчение и по-тежка мѫка за безвинци отъ тая; слѣдъ като така силно и така успѣшно сѫ се борили да изпаднатъ като безпомощна плячка напълно въ гръцки рѫце!
Така слѣдъ като Гърция изпъди десетки хиляди българи отъ Македония, сега вече иска да унищожава и самитѣ села, за да погърчи Македония. Но, каквото и да прави, тя не ще може да унищожи героичния македонец, който се бори за правата си. Минаха ония врѣмена, когато можеше да се тъпчи и унищожава единъ народъ. Когато той има съзнание за своето право, никой не може да успеѣ въ своитѣ планове за негово изтриване.
Кой македонецъ може да забрави жестокоститѣ, кървожадностьта на гърците, когато още съ настаняването си въ нашата земя започнаха да гонятъ да прѣслѣдватъ и унищожаватъ всичко българско тамъ? Колцина отлични македонски синове бидоха изхвърлени въ морето отъ задигналитѣ ги гръцки параходи; колцина изтлѣха по гръцкитѣ беломорски острови, захвърлени тамъ на заточение, колцина още теглятъ ярема на страшни мѫки по тия острови, незнайни отъ тѣхни близки и мили домашни!
Македонци! Що ни остава тамъ да правимъ при това положение? Отговорете си сами. - Ние, обаче, не виждаме другъ отговоръ, освѣнъ тоя: да се организираме, да работимъ мѫжки, да се боримъ за освобождението на нашия народъ и на татковината ни Македония."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Л. Х. Кочовски е деец на ВМОРО и МПО, след Първата световна война живее в Торонто, Канада.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 561 пъти.