Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Кратки спомени из миналия ми живот (1861-1931)", София, 1931 година
Кирил Рилски от с. Битуше, Реканско, Вардарска Македония - "Кратки спомени из миналия ми живот (1861-1931)", София, 1931 година


Увеличи
Описание

През 1931 г. видният български духовник архимандрит Кирил Рилски - Мияк, публикува своите "Кратки спомени из миналия ми живот (1861-1931)". (Книгата съдържа посвещение от автора);
"Роденъ съмъ на 12 февруарий 1861 година въ с. Битуше, Мала Рѣка, Дебърска епархия, отъ законнитѣ ми родители Велю Стефановски и законната му съпруга Нера Ролевска. Наименуванъ съмъ въ Св. Кръщение Киприянъ; въ родното ми мѣсто е обичай да се даватъ въ Св. Кръщение старитѣ имена на дѣди прадѣди въ кѫщата. Родителитѣ ми принадлежатъ къмто малкото старо българско племе "Мияци", което населява прекрасната и плодородна долина "Мала-Рѣка", по течението на рѣката Радика, която брои всичко 32 села. "Миячкото племе на половина е приело мохамеданската религия, но цѣлото българско миячко племе, както християнитѣ, а така сѫщо и мохамеданитѣ, сѫ си запазили своя български езикъ и своитѣ древни нрави и обичаи. Както християнитѣ-мияци що не влизатъ въ кръвни връзки съ другитѣ българи, така сѫщо и мияцитѣ-мохамедани не влизатъ въ брачни връзки съ другитѣ мохамедани. Помежду православнитѣ българи-мияци и мохамеданитѣ-мияци не сѫществува никаква вражда, а си живѣятъ задружно като едно племе. Миячкото племе е крайно консервативно и много е привързано къмъ старината. Домашниятъ му животъ е патриархаленъ и се отличава съ чисти нрави въ семейния животъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Архимандрит Кирил Рилски - Мияк [Киприян Стефановски] (1861-1946) е виден български духовник и просветен деец, управлявал Одринска, Драмска и Дебърска епархии. Председател е на българската църковна община в Ксанти и Гевгелия и е игумен на Рилския манастир.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 740 пъти.