Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Описание на селото Вишани (Костурско)", публикувано във в. "Новини", брой 60, Цариград, 1892 година
Георги Попкочов от с. Вишени, Костурско, Егейска Македония - "Описание на селото Вишани (Костурско)", публикувано във в. "Новини", брой 60, Цариград, 1892 година


Увеличи
Описание

"Вишани е старо село. То било основано от нѣкоя си жена на име Виша, отъ която носило и названието си. То се прѣмествало нѣколко пѫти. Най-напрѣдъ е било 1/2 часъ на югъ отъ сегашното село и прѣзъ него е минувалъ пѫтя отъ Костуръ за Битоля. Мѣстото му и до сега се знае отъ населението съ името Мѫчани. Втори пѫть селото се построило половина часъ на сѣверъ отъ сегашното село, подъ политѣ на Вичъ планина. Развалинитѣ му и до сега сѫществуватъ, а мѣстностьта му се казва Селища и се обработва за ниви, собственность на църквата ни...
С. Вишани отъ старо време си има, училище, едно доста хубаво извънъ и голѣмо здание, но вѫтрѣшно не е уредено. То никоя година не е остаяло безъ учитель, който се плаща отъ църковнитѣ приходи, но въ него се учи на гърцки езикъ, което е причината за дѣто дѣтцата въ него нищо не научватъ, поради неразбиранието на езика...Съ съжаление ви съобщавамъ, че и до днесь съселенитѣ ми си учатъ дѣтцата на непонятенъ тамъ езикъ и даватъ паритѣ си напраздно на гърцки учители, които отъ нѣколко години насамъ се подпомагатъ парично отъ Гърцкия силлогосъ. Около Вишани има по-малки и по-долни села, които сѫ си нарѣдили училищата, сдобили сѫ се съ добри български учители и дѣтцата съ радость се учатъ на матерния зи езикъ. Да се молимъ въ църквитѣ си и да учимъ дѣтцата си на нашия матеренъ езикъ, това не е грѣхъ, още повече че нашия милостивъ Господарь е далъ пълна свобода на подданицитѣ си да се учи и развива всѣкой въ езика и народностьта си."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги поп Кочов (Апостоловски) [1855-1922] е български просветен деец, дългогодишен учител и внук на българския духовник поп Кочи поп Алексиев.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 379 пъти.