Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "To the Muchtar, Mayor, Priests, and Prelates of Belkameni", публикувано в "The East End of Europe", London, 1908 година
Дзоле Стойчев от с. Баница, Леринско, Егейска Македония - "To the Muchtar, Mayor, Priests, and Prelates of Belkameni", публикувано в "The East End of Europe", London, 1908 година


Увеличи
Описание

Писмено предупреждение изпратено от леринския войвода Дзоле Стойчев до жителите на албано-влашкото село Бел Камен (Леринско). Писмото е публикувано от английския юрист и писател Алан Ъпуърд в книгата му "The East End of Europe".
"Inhabitants of Belkameni,
We are morally forced to threaten you for your having taken a bad road by joining hands with the Greek antartes, who are composed of the most foul elements, and who, under the pretext that they are fighting for the sake of freedom are slaughtering our real Bulgars, both great and small, with those savage instincts so common in decayed Greece. It is this pretty crowd who have terrorised the Bulgarian and Rumanian populations of Macedonia, and forced them to become Greeks...
You are not Greeks, but Rumanians and Albanians; it is not our desire to convert you into Bulgars. Shame on you, to throw away your real nationality. Remember that you have brothers like yourselves who are fighting for the cause of their nations; the Rumanian and Albanian bands are brotherly united with us, and we work in one accord....join hands with us, if you do not wish all to perish. This we are warning you of for the very last time. So beware.
The Voivode of the District (Sgd.) Djole."
"Белкаменци,
Моралът ни диктува да Ви предупредим, бидейки сте тръгнали по лошия път на соработка с гръцките андарти, тези съставени от най-нечисти елементи, които под претекста, че се борят за свобода, колят нашите прави българи, и големи и малки, водени от дивашкия инстинкт, толкова обичаен в гниеща Гърция. Това са "хубавците", които тероризират българското и румънското население в Македония и които насила го гърцизират...
Вие не сте гърци, а румънци и албанци и нашето желание не е да Ви превърнем в българи. Голем срам е за вас, че сте се отрекли от истинската си народност. Помнете, че имате братя, такива като вас, които се борят за правата на своите народи; румънските и албанските чети са братски обединени с нас и ние се бориме заедно...подайте ни ръка, ако не искате всите да погинете. Това е нашето последно предупреждение. Внимавайте!
Окръжен войвода. Дзоле."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Лазар Стойчев Гергев (Дзоле) [1867-1909] е виден български революционер, участник в Илинденското въстание и лерински войвода на ВМОРО.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 414 пъти.