Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Българската самостоятелна църква в Илирия на Балканския полуостров и нейната апостолска древност (кратък историко-канонически очерк)", София, 1930 година
Кирил Рилски от с. Битуше, Реканско, Вардарска Македония - "Българската самостоятелна църква в Илирия на Балканския полуостров и нейната апостолска древност (кратък историко-канонически очерк)", София, 1930 година


Увеличи
Описание

"Цельта на настоящия кратъкъ историко-канонически очеркъ е да докаже древностьта и апостолското достоинство на нашата древна българска или първо-юстиниановската самостоятелна църква въ Илирия на Балканския полуостровъ. Древнитѣ илирийски българи, които сѫ населявали старата класическа България въ Македония, въ Илирия на Балканския полуостров, сѫ принадлежали къмъ древнитѣ трако-илирийски племена и сѫ живѣяли въ Илирия отъ незапомнени доисторически времена, като язичници преди Христа; тѣ сѫ имали политическа самостоятелна държава въ Стара България въ Македония, но сѫ били завладѣни преди Христа отъ римлянитѣ и сѫ станали римски свободни граждани, като сѫ се ползували съ всичкитѣ привилегии, като просвѣтенъ и културенъ народъ, на римски граждани. Когато е дошълъ Св. апостолъ Павелъ на Балканския полуостровъ, заварилъ е древнитѣ илирийски българи, които населявали старата класическа България въ Македония, като свободни римски граждани и отъ тѣхъ е основалъ първата християнска църква въ Европа ( Деян. XVI глава). Основаната древна българска апостолска църква от св. апостола Павла въ Илирия въ Македония отъ древнитѣ илирийски българи, първитѣ вѣкове на християнството е влизала въ църковния диоцезъ на римската църква, до издаването отъ римския императоръ Юстиниянъ Велики императорския законъ въ 535 година, съ който се е основалъ самостоятеленъ архиепископатъ въ Стара България въ Македония, въ отечеството на Юстиниянъ Велики..."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Архимандрит Кирил Рилски - Мияк [Киприян Стефановски] (1861-1946) е виден български духовник и просветен деец, управлявал Одринска, Драмска и Дебърска епархии. Председател е на българската църковна община в Ксанти и Гевгелия и е игумен на Рилския манастир.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1104 пъти.