Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Митре Влаха (из революционните борби в Костурско)", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 206, Indianapolis, 1931 година
Стерьо Николов от с. Брезница, Костурско, Егейска Македония - "Митре Влаха (из революционните борби в Костурско)", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 206, Indianapolis, 1931 година


Увеличи
Описание

"Единъ отъ рѣдкитѣ войводи, които въ миналитѣ борби видѣ Костурско, бѣ Митре Влаха. Роденъ въ подножението на гордия Лисецъ, тамъ кѫдѣто буйни и пѣнливи поточета шумтятъ въ всѣко долче; тамъ кѫдѣто Бистрица начева своята тѫжна пѣсенъ на вѣковното робство, за да я отнесе въ тихитѣ води на Бѣлото море. Митре отрасна на свобода въ горитѣ и балканитѣ на Костурско. Затова той обикна тая свобода и искаше да я види за всички.
Гръцкитѣ андарти, които подиръ възстанието вилнѣеха изъ тоя край, дълго ще помнятъ страшния комита - Митре Влашето! Той води много сражения съ тѣхъ; слѣдеше ги на всѣка крачка и бранѣше народа отъ "освободителитѣ" на Елада... единъ день, следъ едно ожесточено сражение, Митре плѣнява една андартска чета. Много отъ членоветѣ на тая чета бѣха критяни-гърци. Великодушенъ бѣ Митре къмъ тѣхъ. Взима имъ само орѫжието, даде имъ пари за пѫть и ги пусна да се върнатъ въ отечеството си. А гъркоманитѣ-андарти изби. Такъвъ бѣ Митре Влашето и ето защо славата му отъ день на день растѣше.
Умрѣ Митре като вѣренъ стражъ на поста си. Умрѣ той съ много несбѫднати мечти. Но за туй пъкъ Костурско дълго ще помни своя войвода, който и въ най-труднитѣ моменти на робството не напусна тоя народъ. Ето защо бабички въ Костурско, всѣки Божи праздникъ, като палятъ свѣщь за мъртвитѣ, запалватъ и по една за "Богъ да прости Митре Влаха". Вѣчна да е славата на героитѣ!"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Стерьо Николов Щраканов - Влао е български общественик и дългогодишен деец на МПО от влашки произход.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 305 пъти.