Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Българските училища в Македония преди учредяването на Екзархията", публикувано във в-к "Македония", год. III, бр. 744, София, 4 април 1929 година
Илия Иванов Шилегаров от Прилеп, Вардарска Македония - "Българските училища в Македония преди учредяването на Екзархията", публикувано във в-к "Македония", год. III, бр. 744, София, 4 април 1929 година


Увеличи
Описание

Илия Иванов представя списък с 163 предекзархийски български училища в Македония. Причината за това е следната:

"До Балканската война църковно-училищното дело на македонските българи от оная част на Македония, която сега е заграбена от сърбите, се представляваше числено така: 641 училища, 1013 учителски сили, 37 000 ученици, 761 църкви, 739 свещеници, 7 владици и пр.
Когато тези цифри се изтъкват, за да се посочи народността на македонските славяни, сърбите не се уморяват да твърдят, че тези черкви и училища били плод на умела пропаганда от страна на Българската екзархия и нейните агенти; че ако е имало в Македония некакви българи, те са били спечелени чрез мрежите на тази екзархия, която не е правила избор в средствата и пр. На тая песен пригласят напълно и гърците. Ала всички сръбски и гръцки твърдения относно етническия характер на македонските славяни рухват бързо и неудържимо пред фактите, взети от развоя на учебното дело на македонските българи преди учредяването на българската екзархия."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп през 1867 г. Илия Иванов Шилегаров е ВМОРО революционер, член на Прилепския околийски комитет на организацията. Работи като учител в българските училища в Прилеп , Охрид и др. Единият от редакторите на албум-алманах "Македония" .


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 933 пъти.