Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "The spirit of the Bulgaro-Macedonians in America", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 162, Indianapolis, USA, 1930 година
Христо Анастасов от с. Турие, Костурско, Егейска Македония - "The spirit of the Bulgaro-Macedonians in America", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 162, Indianapolis, USA, 1930 година


Увеличи
Описание

"You may conquer the Fatherland of a people, but you cannot conquer the people thereof! A great part of the Macedonian population is no longer living in Macedonia. They prefer to wander throughout the civilized world rather than submit to the dictatorship of Alexander Karageorgeovich of Servia or the barbaric chauvinism of Athens. So a considerable number of the Bulgaro-Macedonians have immigrated to the U.S.A. and Canada in order to avoid the tyranny and persecution of their oppressors. Here they found an opportunity to form an organization of Protest and Petition - to enlighten the new world as to the actual conditions of their fatherland. This organization though a humanitarian one, also has a purpose - an objective. Its motto is MACEDONIA FOR THE MACEDONIANS or as it is stated in their constitution, "the creation of a free and independent Macedonia as a state which will guarantee the democratic rights and liberties for all its citizens."
"Може да завладееш родината на един народ, но не може да завладееш народа! Една голема част от македонското население не живее вече в Македония. То предпочита да шета из цивилизования свет, отколкото да попадне под диктаторския режим на Александър Караджорджевич Сръбски или да се предаде на варварския шовинизъм на Атина. Така значителен брой българо-македонци емигрираха в САЩ и Канада, за да избегнат тиранията и преследванията под техните подтисници. Тук те имаха възможност да създадат една своя организация за борба и просвета, за да информират новия свет за истинското състояние на нихната татковина. Тази организация, макар и хуманитарна, има предназначение и цел. Нейното мото е Македония за Македонците, или както се казва в техната конституция - "създаването на свободна и независима Македония, като държава, която ще гарантира демократичните права и свободата на своите граждани."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Костурско през 1895 г. (починал 1986 г. в Сейнт Луис, САЩ) Христо Анастасов (на английски: Christ Anastasoff, Крист Анастасов) е американски историк, завършил история във Вашингтонския университет и български емигрантски деец в Съединените щати, член на Централния комитет на Македонската патриотична организация.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 552 пъти.