Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Писмо до господин редактора на в. Новини", публикувано във в. "Новини", брой 38, Цариград, 1892 година
Теодосий Гологанов от с. Търлис, Драмско, Егейска Македония - "Писмо до господин редактора на в. Новини", публикувано във в. "Новини", брой 38, Цариград, 1892 година


Увеличи
Описание

"Азъ, родомъ българинъ отъ Неврокопскитѣ села, сѫмъ влѣзълъ въ духовния чинъ на Православната Въсточна Църква въ 1864 година, и кога се учреди Екзархията, станахъ неинъ чиновникъ въ 1874 година, защото мислехъ, че нейното учреждение принадлѣжи на лозата на всеобщата Православна Църква; това сѫщето и сега мисля и него държа. На 7 януарий 1885 година, Екзархията ме произведе въ архиерейски чинъ за Скопската епархия...
Като знамъ прочее, че Църковното неспоразумѣние между Вселенската Патриаршия и Българската Екзархия не е неспоразумѣние религиозно или антиправославно, а неспоразумѣние църковно-административно, азъ всичкитѣ народности въ епархията сѫмъ се отнасялъ както се е изисквало отъ положението ми и отъ духовния ми чинъ, отъ интереситѣ на държавата на Н. И. В. Султана и на Църквата, която прѣдставлявахъ... Следователно слуховетѣ, че сѫмъ ималъ намѣрение да влѣза подъ вѣдомството на Вселенската Патриархия и че сѫмъ убѣдилъ 7 села да се откажатъ отъ Екзархията не сѫ вѣрни, защото азъ сѫмъ считалъ цѣлото българско население въ Скопската епархия за православно население и не сѫмъ ималъ нужда и причини да го отклонявамъ отъ Екзархийското вѣдомство."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Теодосий Скопски [Васил Попилиев Гологанов] (1846-1926) е изтъкнат български възрожденец, духовник, учен богослов, преводач и член на БАН. Брат е на Иван и Никола Гологанови.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 612 пъти.