Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Християнството и равноправието на жената", София, 1927 година
Христо Попов от с. Владово, Воденско, Егейска Македония - "Християнството и равноправието на жената", София, 1927 година


Увеличи
Описание

"Дали, изобщо, християнското учение за положението и правата на жената е отживѣло вѣка си, понеже я лишавало отъ човѣшко достоинство, и дали, частно, заповѣдьта на ап. Павла за главенството на мѫжа надъ жената унизява послѣднята, като я прави второстепененъ и пасивенъ членъ на обществения и сѣмеенъ животъ - това ясно ще се види, като отъ една страна, сравнимъ положението и правата на жената вънъ отъ християнството и въ до-християнския периодъ съ нейното положение и права въ християнството, и отъ друга - напълно разберемъ библейското учение за жената и онова на самитѣ еманципатори."
"Жената не по-малко, дори повече отъ мѫжа, е способна за нѣкои родове обществена дѣйность; но, за да ги изпълнява както трѣбва, тя е длъжна да се откаже отъ сѣмеенъ животъ, или поне да нѣма дѣца; въ противенъ случай, тя може да се занимава съ тѣхъ само отъ врѣме на врѣме, между другото, т.е. не иначе, освѣнъ като помощница на мѫжа. Литературната, художествената, артистичната и други нѣкои още дѣйности могатъ да служатъ прѣкрасно поприще за развиване нейнитѣ богати дарования. Нека жената, несвързана съ сѣмейни обязаности, бѫде допусната до всички родове обществена дейность, съотвѣтващи на нейнитѣ способности; това ще съдѣйствува на нейната законна еманципация. Що се касае, обаче, до жената, която има мѫжъ и дѣца, отдалечаването отъ обществения животъ за нея е - необходимость и дългъ, и прѣдставя за нея особена, неоцѣнима изгода. Отдалечена отъ пазара на житейската суета, отъ вихъра на обществения животъ, тя по-леко може да запази спокойствието, ясностьта и безпристрастието въ своитѣ възгледи на живота, а сѫщо така своята нравствена чистота и идеалность."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Христо Попов е български духовен деец. Завършва духовната академия в Москва, след което става учител в Цариградската българска духовна семинария, а по-късно - в Солунската българска мъжка гимназия и в Софийската духовна семинария. Дългогодишен секретар на Светия Синод на Българската екзархия.
"Както у нас, така и в чужбина, днес не сa съвсем същите фактори и ръководители на общественото мнение, които са били преди 20 години. Пък и да беха същите, те не могат да помнят всичко онова, що е говорено и писано преди толкова време. Ето защо, ние требва да повтаряме всека година, всеки месец, всеки ден - постоянно требва да знаем и пред всекиго да повтаряме, като 10-те заповеди, онова което доказва нашите права над Македония и оборва лъжливите сръбски претенции. За да биде един християнин силен во верата, не е достатъчно само твърдо да е убеден той в нейните догми, но требва още и да не се смущава при некакви възражения от противниците, да е в състояние да посрещне и противостои на най-силните удари от еретиците, да е способен да защити от враговете всички истини на своята вера. Така и за един българин, за да биде силен и несъкрушим, не е достатъчно да биде само убеден, че Македония е българска страна, а нуждно е още способност да наложи на всеки чужденец това свое убеждение, като го подкрепи и защити с най-силни и с нищо неопровержими доказателства."


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 392 пъти.