Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Сръбската пропаганда в Щип", публикувано във в. "Брегалница", брой 1, София, 1923 година
Щипско благотворително братство - "Сръбската пропаганда в Щип", публикувано във в. "Брегалница", брой 1, София, 1923 година


Увеличи
Описание

През 1923 г. Щипското благотворително братство издава вестник "Брегалница", юбилеен брой по случай 25 год. от образуването на братството в София. Една от статиите във вестника е посветена на сръбската пропаганда в град Щип, като е подписана от един от дейците на братството под име "М. Антонов".
"...Слѣдъ обикновенитѣ за случая разговори и привѣтствия задава му се въпросъ отъ Мише Развигоров:
Г-н Бабамовъ, вий сте сръбски възпитаник и се научаваме, че сте назначенъ за инспектор на сръбскитѣ фиктивни училища, значи, че сте станали сърбинъ.
- Азъ съмъ македонецъ. . .измънква, той смутено. - Македонец! Не разбираме, повтарятъ всички съ единъ гласъ.
Но, етническо понятие Македонецъ не съществува допълня Г. Гочевъ.
- Питаме Ви каква народность сте, казва Тодор Лазаровъ, защото въ Македония живѣятъ българи, турци, албанци и власи.
Само сърби нѣма, особено Щипъ е градътъ на националната трѣзвеностъ, притуря разгорѣщено Ив. Захариевъ.
Едвамъ прѣглътвайки съ стеснителность г-н Бабамовъ имъ обясни, че достатъчно е челъ и е убѣденъ какво тукъ въ Македония всичко е сръбско и че българската пропаганда е която създала българи, че това му убѣждение трѣбва да се обори, за да се съгласи съ твърдението имъ.
Слѣдъ дълги обяснения и редъ резултати отъ разнитѣ пѫтешествия - той привидно се съгласява съ тѣхъ. Диспута е вече къмъ своя край. . . Благосклонното отнасяне къмъ него го одързоставя.
Случайно бъркналъ въ джоба си да извади цигари за да почерпи гоститѣ. Неговата рѫка се допира до звънковото сръбско злато що пълни джобоветѣ му. Усмихнатъ съ дебелоочието на подобни типове, той изважда една шепа и казва.
- Ето господа резултата отъ моето убѣждение, което вий го обърнахте, обаче, не може да не се съгласите, че учителството изнемогва съ тия срѣдства що му дава щипската община. Вие учителствате цѣла година за нѣкакви 30-40 лири, а азъ ги получавамъ само за единъ мѣсецъ, независимо отъ другитѣ дадени ми за пропаганда.
Учителитѣ сѫ захласнати, но не отъ блѣстящето злато, а отъ дебелоочието му...
Възмутени отъ това нахалство всички издигатъ несъзнателно бастуни. Пръвъ замахва Тодоръ Лазаровъ и го удря прѣзъ рѫцѣтѣ, слѣдъ това се изсипватъ маса удари върху подлеца.
По пода сѫ пръснати златнитѣ динари, които борцитѣ ритатъ и тъпчатъ съ краката си.
Напускайки кѫщата тѣ му се заканватъ: или да се откаже отъ Сръбската пропаганда или да напусне града...Всѣки го избѣгваше, даже най-близкитѣ му роднини се отвратиха отъ него.
Слѣдъ нѣколко дена той си замина и триумфално биде изпратенъ. По всички улици отъ кѫдето мина, отъ всѣки магазинъ му се хвърли по едно газено тенеке..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Щипското благотворително братство е създадено от емигранти от гр. Щип в София през 1898 г. Негов пръв председател е търговецът Иван К. Цуцев, а учредители са Михаил А. Ковачев, Арсений х. Костенцев, Димко И. Анев, Владимир Ковачев, д-р Гърличков, Димитър х. Георгиев, х. Михаил х. Костенцев, Петър Казанджиев, Ставро Ставров, Александър Рамов, Славчо Ковачев, Антон Ковачев, Константин Живков, Диаманди Николов, Григор Андонов и др. Братството съществува до 1950 г., когато е разтурено от комунистическата власт.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 548 пъти.