Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Удостоверение за революционна дейност и Животописна бележка от Андон Великов Качарков", Неврокоп, 1943 година
Андон Качарков от с. Ореховец, Серско, Егейска Македония - "Удостоверение за революционна дейност и Животописна бележка от Андон Великов Качарков", Неврокоп, 1943 година


Увеличи
Описание

Удостоверението за революционна дейност и Животописна бележка от войводата Андон Великов Качарков, поместени в пенсионната преписка по отпусната народна пенсия на революционера от с. Ореховец, Серско, съгласно Закона за пенсиониране на особено заслужилите в освободителните борби дейци.
"От 1904 г. бѣхъ деенъ членъ въ М.О. организация. Презъ 1911 год. бѣхъ нелегаленъ, като груповъ началникъ, водихъ сражение съ турска войска въ м. "Ковача", Сѣрско. Презъ 1912, преди започване на Балк. война въ четитѣ на Г. Занков и Мих. Скендеров се сражавахъ съ турск. войска при м. "Капакли", надъ Сѣръ и въ града при превземането му. После заминахъ доброволецъ въ М. О. опълчение - 14 Воденска друж. I р. I взв. При сражението на Султанъ тепе в. "Говедаръ" бѣхъ раненъ въ гръдитѣ...
Презъ 1914 год. бѣхъ войвода на чета за разнузнаване, назначенъ отъ Протогеровъ и Т. Александровъ, действувахъ въ Сѣрския районъ. Сражавахъ се съ гръцки войски въ м. "Св. Недѣля", с. Орѣховско. Презъ 1915 год. убихме Ангелъ Манделата отъ с. Д. Фращенъ. Той обираше, убиваше и безчестеше всичко българско въ околията, като се оттеглихме сражавахме се при с. Каракьой и м. "Зеляново", Д. Бродско. За сѫщото убийство гръцкия сѫдъ задочно ме осѫди на смърть. Презъ европ. война бѣхъ въ планинската дружина, която действуваше въ Моравско и Шумадия, кѫдето имахме не по-малко отъ 50 сражения съ сърбитѣ.
Отъ 1922 до 1934 г. бѣхъ войвода на Сѣрската чета за организиране на бълг. население и изтрѣбване на вредителитѣ за българщината.
г. Неврокопъ, 14. IV. 1943 год. - А. Качарковъ."


Източник: Оригинален източник на документа - Държавна агенция "Архиви".

Автор: Андон Великов Качарков (1882-1944) е български революционер, серски и драмски войвода на ВМРО. Сметан е за физическия убиец на Яне Сандански. След Деветосептемврийския преврат през 1944 г. е арестуван от комунистическите власти и е убит без съд край Неврокоп.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 515 пъти.