Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Молба за народна пенсия; Животописна бележка и Удостоверения от Македонски благотворителни братства и Македонския женски съюз ", София, 1943 година
Анастасия Павлова Станковска от Крушево, Вардарска Македония - "Молба за народна пенсия; Животописна бележка и Удостоверения от Македонски благотворителни братства и Македонския женски съюз ", София, 1943 година


Увеличи
Описание

Неодобрената молба за народна пенсия на изтъкнатата българска народна певица Баба Наста Павлова; съдържа и удостоверения и уверения от Крушевското благотворително братство, Крушевската женска дружба, Съюза на македонските културни братства, Македонския женски съюз, Държавната музикална академия, Народния етнографски музей, Прилепската женска дружба, Тетовско-Гостиварското благотворително братство, Костурската женска дружба, Кукушкото благотворително братство, Кичевското благотворително братство, Щипското благотворително братство (подписано от съпругата на Тодор Александров), революционера (Илинденец) Ташко Кукев от Крушево и др.
"Господинъ Директоре,
Отъ тукъ приложенитѣ документи се вижда, че азъ съмъ взела активно участие въ движението за освобождаване на Македония. Подпомагала съмъ активно революционното движение, като съм пренасяла и укривала орѫжието на революционеритѣ-четници презъ 1902-1903 години, а и следъ Илинденското възстание съмъ взела най-дейно участие въ борбата за освобождение на Македония. Независимо отъ това и първиятъ ми съпругъ биде убитъ отъ турцитѣ по време на възстанието. Освенъ това носейки въ себе си най-висшата добродетелъ - родолюбието, въ дни на най-тежка народна покруса, въпреки многото препятствия и материално затруднение служихъ неуморно чрезъ родната песенъ на светитѣ народни идеали. Навсѣкѫде кѫдето бѣхъ поканена безвъзмездно пѣехъ, въ страната или въ чужбина..."
"Управителния съветъ на Македонския женски съюзъ, удостовѣрява, че българката отъ легендарно Крушево - баба Наста Павлова, имаща въ себе си Божествения даръ да предава вѣрно звучната българска песень, огласяща родна Македония - работи всеотдайно за народното дѣло... Отзивчива до себеотрицание, тя пѣеше и пѣе всѣкога безвъзмездно и ако българката отъ Македония може да се гордѣе съ несломимъ борчески духъ, това се дължи до висша степень и на това народно усилия на бойката родолюбка баба Наста Павлова."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Анастасия Павлова Станковска (Баба Наста - македонката) е една от най-изтъкнатите български народни певици; тя е първата народна певица пяла на живо по Българското национално радио и първата изпълнителка на песната "Море сокол пие" (1940 г.).


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 360 пъти.