Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Христо Г. Данов", Пловдив, 1905 година
Серафим Барутчийски от Кочани, Вардарска Македония - "Христо Г. Данов", Пловдив, 1905 година


Увеличи
Описание

"Историята на народната ни просвѣта и развоя на българското училище, съ които тъй много се издигна българскиятъ народъ прѣдъ очитѣ на просвѣтенитѣ народи, е тѣсно свързана съ името на единъ достоенъ нашъ дѣецъ, чиято многогодишна дѣйность за благото на народа ни е извѣстна на всинца ни. Това е познатиятъ и уважаванъ отъ всички Хр. Г. Дановъ. Съ своята многогодишна дѣйность - първѣнъ като учитель, сетнѣ като пѫтуващъ книгопродавецъ и сѣячъ на будни мисли въ недавнашното минало на робска България, и най-послѣ като издатель на безброй книги и други учебни помагала, съ които се тласна много напрѣдъ новобългарското образование, книжнина и животъ, - Хр. Дановъ отдавна си е спечелилъ видно мѣсто въ реда на поменатитѣ по-горѣ народни труженици, та съ пълно право заслужава и той да живѣе въ паметьта на нашето потомство, като единъ отъ заслужилитѣ синове на България."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Серафим Барутчийски (1869-1939) е виден български просветен деец и книжовник. Директор е на Пловдивската гимназия "Kняз Александър I". Председател е на попечителството на Пловдивското сиропиталище. Серафим Барутчийски е любимият учител на Димчо Дебелянов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 225 пъти.