Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Истини", публикувано във в. "Зора", брой 24, София, 1919 година
Антон Страшимиров - "Истини", публикувано във в. "Зора", брой 24, София, 1919 година


Увеличи
Описание

"Eдинъ италианецъ – съ далечна мисъль и добъръ познавачъ на земитѣ и народа ни – вече два пѫти въ периодичния печатъ на своята страна излѣзе съ смѣло твърдѣние: Македония е митрополия на българитѣ...
Изглежда, че за насъ е важна само политиката, – не и истинитѣ. . . А така не се отива далечъ! Историята и новитѣ проучвания установяватъ:
1) че българската национална култура се заражда и се чертае прѣзъ цѣло хилядолѣтие въ Македония;
2) че когато политическата ни мощь, слѣдъ първото българско царство, упада въ земитѣ на изтокъ и сѣверъ, тя продължава въ Македония;
3) че при двойното робство подъ турци и гърци българската национална и политическа цѣлость се застѫпва отъ Охридската патриаршия;
4) че българския ренесансъ – книга, училище, черква – почва пакъ въ Македония;
5) че въ Македония нѣма нито едно поселище отъ сѣвернитѣ и източни български области, а послѣднитѣ сѫ гѫсто прошарени съ малки и големи села и паланки отъ прѫселенци изъ Македония;
6) че по-голѣмата часть отъ населението на българската столица и днесъ е македонско и
7) че сѫщо и по-голѣмата часть на българската интелигенция – до неотдавна бѣше отъ македонски уроженци.
Нѣма богоизбрани народи на земята, както нѣма и богоизбрана часть отъ единъ народъ. Горнитѣ истини чакатъ своето позитивно обяснение...
Турското нахлуване върви по Марица, прѣхвърля централния Балканъ и стига Дунава. И по тази черта българитѣ изчезватъ: по нея се стелятъ просторнитѣ колонии отъ малоазийси турци. А по сѫщата черта вървятъ по-нататъшнитѣ напори върху турцитѣ отъ унгарци, поляци, нѣмци и руси. Затова и турцитѣ по свой редъ биватъ тукъ разреждани и разорявани.
Така новото врѣме намира етнографичната карта на нашитѣ земи такава, каквато я даде напослѣдъкъ "Льо Матенъ": чисто български области се указватъ само западнитѣ и югозападнитѣ ни земи.
При освободителната руско-турска война сърбитѣ ни заграбиха Нишкия санджакъ и направиха всичко, за да го денационализиратъ. Чисто български земи останаха Софийско и Македония.
Какво прѣдстои на племето ни, ако единъ день се видимъ лишени етнографично и отъ Македония?..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Антон Тодоров Страшимиров е български писател, драматург, публицист и политик. Роден е през 1872 г. във Варна, като баща му Тодор Страшимиров е преселник от разложкото село Баня в Пиринска Македония. Антон Страшимиров участва в македонското освободително движение като четник на Яне Сандански, участва и в аферата "Мис Стоун". Пише и редактира вестници на ВМОК и ВМОРО. Литературните му произведения са превеждани на полски, руски, сръбски, унгарски, чешки и др.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 517 пъти.