Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Молба за народна пенсия; Животописна бележка; Удостоверение от Илинденската организация, Удостоверение от МОО, Удостоверение от Горноджумайското дружество на запасните подофицери", Горна Джумая, 1943 година
Андон Янев - Кьосето от с. Голозинци, Велешко, Вардарска Македония - "Молба за народна пенсия; Животописна бележка; Удостоверение от Илинденската организация, Удостоверение от МОО, Удостоверение от Горноджумайското дружество на запасните подофицери", Горна Джумая, 1943 година


Увеличи
Описание

"Подписаниятъ Андонъ Лазовъ Кьосевъ, родомъ отъ с. Голозинци, Велешко, на възрасть 88 години, живущъ въ Горна Джумая, ул. "Солунъ" № 21, съ оръжие въ рѫка, ръководейки десетки чети сѫмъ водилъ сражения съ турци и гърци, като бѣхъ страшилище за вразите на България.
На два пѫти сѫмъ осѫжданъ на смъртъ отъ турцитѣ въ гр. Солунъ и отъ гърцитѣ сѫщо на бесилка въ гр. Атина (задочно), отъ сърбитѣ имамъ една присѫда за бесилка (задочно) въ гр. Бѣлградъ.
Участвалъ е въ М.О.О.
Гор. Джумая 13.II.1943 год."


Източник: Оригинален източник на документите - Държавна агенция "Архиви".

Автор: Андон Лазов Янев - Кьосето [1855-1953; Горна Джумая] е прочут български революционер и дългогодишен войвода на ВМОРО, сподвижник на Гоце Делчев, участник в Илинденското въстание и аферата "Мис Стоун".


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 710 пъти.