Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Самоубийството на поручик Петър поп Начев; родом от гр. Сливен, умрел, като войвода (в Македония)", Сливен, 1897 година
Атанас Раздолов от Пехчево, Вардарска Македония - "Самоубийството на поручик Петър поп Начев; родом от гр. Сливен, умрел, като войвода (в Македония)", Сливен, 1897 година


Увеличи
Описание

"Жалостния гласъ: "Македония въ пламакъ", могѫ да вѣрвамъ, че е покъртилъ и най-каменното сърдце въ свободна България, защото тази разярена чума, която върлува въ Македония, Армения, Критъ и пр. и пр. не одавна, а нѣщо прѣди 20 години, върлуваше и по тѣзи мѣста, дѣто днесъ свободния българинъ, самъ си решава сѫдбата. Сълзитѣ и писъцитѣ на избѣгалитѣ 400 души въ България, съ цѣлъ да спасѫтъ главитѣ си отъ ударя на ятаганитѣ, и отъ безбройнитѣ други инквизиторства, ни напомнуватъ, че въ Македония, или по вѣрно казано, въ цѣлата тиранска и варварска Турция, вѣчно царува Вартелемеова нощь, че тамъ постоянно бие чума и че тамъ касапницитѣ, главорезанието, грабежитѣ, изнасилванията, буйствата, звѣрствата и человѣко-истезанията, сѫ явлѣния, безъ начало и безъ край. Сърдцераздирателната картина, която прѣдставатъ: (отъ 15-и Ноемврий тази година (нека се запомни 1897) на самъ и никой не знае до кога ще сѫ такива:) Коченско, Щипско, Струмичко, Малешевско и Пианечко, ни показва, че въ Македония не може вече, по никой начинъ, да се живѣе..."

Източник: Оригинален източник на книгата - Народно читалище "Зора - 1860" – Сливен

Автор: Атанас Раздолов (1872 - 1931, София) е деец на ВМОРО , общественик и поет, приел идеите на социализма и анархизма, а част от творчество му е повлияно от сръбския македонизъм и може да се определи като ранно македонистко. Според некои източници е роден в Берово.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 204 пъти.