Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Ангел Д. Винички", публикувано във в. "Македоно-одрински куриер", брой 23, София, 1903 година
Павел Генадиев от Битоля, Вардарска Македония - "Ангел Д. Винички", публикувано във в. "Македоно-одрински куриер", брой 23, София, 1903 година


Увеличи
Описание

"Между многото скѫпи жертви, които поробеното отечество даде за свободата си, е и покойния Ангел Д. Винички. Син на робската земя, натура буйна, още при започването на революционната дѣйность въ Македония той стана най-ревностенъ, но скроменъ нейнъ членъ. Съ своя мегкъ и благъ характеръ той бѣ спечелилъ симпатиитѣ на християнското население въ цѣлия Кочански край. (Винички е родомъ от с. Виница)...
"Замлъкнали бѣха вече всѣкакви гърмежи отъ страна на четирмата възстанници. При все това войската не смѣеше да пристѫпи, защото бѣ дала прѣмного жъртви...Ангелъ - бѣ се сражавалъ по редъ четиритѣ пушки срѣщу цѣла зганъ турци. Ангелъ, за да не даде никакви трофеи въ рѫцетѣ на неприятеля, прѣди да се самоубие, счупилъ пушкитѣ, револверитѣ и камитѣ на своитѣ другари и своитѣ, разрѣзалъ имъ дрехитѣ, пояситѣ и цървулитѣ, счупилъ часовницитѣ, пръсналъ паритѣ, които носѣли и си забилъ право въ сърдцето една отъ счупенитѣ ками. Това накара освирѣпѣлитѣ турци да се вкаменятъ отъ страхъ...
Въ лицето на своя началникъ - мюлязимина - турскитѣ войници отдадоха заслужена честь на юначния Ангелъ и го погребаха въ отдѣленъ гробъ. За насъ, българитѣ, Ангелъ живѣе и ще живѣе за винаги въ нашитѣ сърдца, и името му, и дѣлата му ще се прѣдаватъ отъ поколѣние на поколѣние."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Битоля Павел Иванов Генадиев (1873-1959) е общественик, публицист и революционер, деец на ВМОРО и ВМОК.
За повече информация за Павел Генадиев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 254 пъти.