Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Петър Стоянов Кунтев", публикувано във в. "Независима Македония", брой 30, София, 1923 година
Наум Томалевски от Крушево, Вардарска Македония - "Петър Стоянов Кунтев", публикувано във в. "Независима Македония", брой 30, София, 1923 година


Увеличи
Описание

"На 15 октомврий т.г. умрѣ въ София на 66 годишна възрасть дѣдо Петръ Стояновъ Кунтевъ, опълченецъ, революционеръ, животътъ на когото е низъ отъ приключения, страдания и подвизи, свързани съ свободата и честьта на българското племе. Петръ Стояновъ бѣ единъ отъ малцината останали живи народни труженици, които слизатъ въ гроба, незабѣлязани отъ никого, забравени отъ ония, които имъ дължатъ безгранична признателность и почить....
Далечъ отъ друмищата, на които лежатъ суетни, твърдѣ често и претенциозни градове, тия села, сгушени въ дълбокитѣ дипли на балканитѣ, ревниво пазятъ имената си, жертвитѣ, ранитѣ и подвизитѣ си, които се отекватъ само въ дълбокитѣ усои и високо въ небето! За тѣхъ малко знае свѣта!
Знамъ едно такова малко, бѣдно село, най-милото и най-красивото въ крушовска околия. Спомена за него буди въ душата ми възсторгъ, тѫга и чувство на молитва. Малко а бѣдно и красиво. Носи и скромното име "Селце" Отъ Крушово е далечъ 7-8 километра. Заселено е всрѣдъ гориста мѣстность, въ единъ долъ подъ легендарната хайдушка "Бушева чешма"....
Той (Петръ) е роденъ въ Селце прѣзъ 1857 год. Отъ турски золуми сѣмейството се е прѣселило въ Крушево. Не се е училъ въ никакво училище. Като чиракъ при Веле Секуловъ е наблюдавалъ остритѣ борби на българитѣ съ гърцитѣ и власитѣ за родна черква и училище....
За да може да подържа сѣмейството си младежътъ заминалъ на печалба въ Крайова (Ромъния)...На слѣдующата година отишълъ въ Великоградище (Сърбия). Въ Бѣлградъ го е сварила войната между Сърбия и Турция. Записалъ се въ доброволческата дружина на Гьоко Лайкович (българинъ от Нишко) заедно съ трима крушовчани: Коста Христов Шипинковъ, Коста Ивановъ и нѣкой си Насте отъ с. Ракитница....Слѣдъ свършването на войната баталионътъ заминалъ въ Бѣлградъ. Прѣзъ 1877 год. Рускиятъ консулъ въ тоя градъ поканилъ доброволци за формиращитѣ се въ Ромъния български опълченски дружини. Заминали сѫ отъ Кладово 30 души съ лодки...Петре Стояновъ попадналъ въ Втора опълченска дружина, първа рода, заедно съ крушовчанина Ильо Мойсовъ, убитъ на 20 юлий 1877 при отстѫплението на Ст. Загора. Прѣзъ Букурещъ, Зимничъ, с. Батакъ (Свищовско) дружинитѣ продължили пѫтя: Търново, Елена, Хаинъ-Боазъ, Казанлъкъ, Стара Загора, Нова Загора. При с. Бешъ-Бунаръ били посрѣщнати отъ войскитѣ на Сюлейманъ Паша. Извѣстенъ е мѫчния, кървавъ и славенъ пѫтъ на доброволцитѣ, слѣдванъ непрѣкъснато и отъ П. Стояновъ. Въ сражението на 10 августь той е билъ силно контузенъ въ лѣвото рамо....
П. Стояновъ е взелъ като четникъ най-активно участие въ Кресненското въстание. Сражавалъ се е съ Турцитѣ при Симитлии и Вранче....
Като награда за службата му къмъ Родината, отпуснати му били 180 рубли и 40 декара земя въ Шуменско, отъ който даръ Стояновъ се е отказалъ...
Отъ 1885 год. той бѣ се установилъ на мирно занятие въ София, но нито единъ день не го е напускало родолюбивото чувство...
Петръ Стояновъ слѣзе въ гроба, далечъ отъ родната земя, като достоенъ синъ на Македония, като достоенъ синъ на Селце - най-хубавото, най-тѫжното, най-бѣдното и най-прославеното съ подвизи и жертви село въ Крушовската революционна околия. Македония и Крушево иматъ още едно име и още една честь!"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Крушево Наум (Нуне) Христов Томалевски (1882 - 1930, София) е български учител, ВМОРО революционер, член на Задграничното представителство на организацията в София, офицер от Българската армия и кмет на Крушево по време на българското администриране на града през Първата световна война.
Присъединява се към ВМОРО още като ученик в Битолската българска класическа гимназия. След дипломирането си става учител в българското педагогическо училище в Скопие. Участва в Илинденско-Преображенското въстание като в дома на родителите му в Крушево е обявена т. нар. Крушевска република.
Посетете Уикипедия за повече информация за Наум Томалевски


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 266 пъти.