Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "29 май 1903 г.", публикувано като притурка във в. "Дебърски глас", брой 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, София, 1909 година
Димитър Арсов от с. Лазарополе, Реканско, Вардарска Македония - "29 май 1903 г.", публикувано като притурка във в. "Дебърски глас", брой 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, София, 1909 година


Увеличи
Описание

През май 1903 г. дебърският войвода Максим Ненов организира чета на ВМОРО от 53 души македонски българи от Дебърско и потегля към своя роден край. На 29 май четата е обкръжена от турците и започва сражение на върха Чавките в планина Голак. По време на сражението е убит войводата Максим Ненов заедно с още 16 други революционера. Секретарят на четата Димитър Арсов описва битката в дневника си, като след своето преселуванье във Вършец обработва спомените си и ги публикува през 1909 г. под формата и на отделна книжка и на притурка на в. "Дебърски глас".
"Дата славна и печална,
Двадесет и девети май,
Ще те слави и проклина,
Нашият поробен край.
"Годината 1903 за българския македонски народ, за многострадалния роб, беще знаменита и ще остане паметна за потомството. В нея година робът бе повикан да напрегне силите, си, за да смъкне тежките вериги а безправието, позора и теглото. Македония бе вулкан, готов да изригне, подготвуван от организационните водители, за да засипе и унищожи онова, що е тежелo и що не може да се търпи вече."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Димитър Арсов е български революционер и просветен деятел, деец на ВМОРО. Секретар е на четата на дебърския войвода Максим Ненов от с. Тресонче и е участник в Илинденско-Преображенското въстание. След въстанието се преселва във Вършец и е член на Дебърското благотворително братство.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 795 пъти.