Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Материали за историята ни под Турското робство", публикувано в сп. "Известия на историческото дружество в София", книга I, София, 1905 година
Диаманди Ихчиев от Велес, Вардарска Македония - "Материали за историята ни под Турското робство", публикувано в сп. "Известия на историческото дружество в София", книга I, София, 1905 година


Увеличи
Описание

"Като комадирован при Народната Библиотека в София, за да проуча и опиша турско-арабските ръкописи и печатани книги, аз имах възможност да се запозная със съдържанието на съдебно-шериатските тъй наречени сиджил-тефтери на софийската правителствена турска архива. Материалите, които ни дават тия тефтери представят голем интерес и имат много важно значение за целия наш бит през един период от около три века (от XVII-XIX) под турското робство."
Съдържа: а)Документи от ръкописния тефтер 1; б) Документи от ръкописния тефтер - 2; в) Султанска заповед, издадена към раята-войнигани за данъка "джизие харачи", от 1614-15 г.; г) Съдебно-шериатски акт, издаден от софийски кадия за некои права и задължения на раята-християни под название "чакърджи-тайфаси" от гр. София, от 1616-1617 г.; д) Султанска заповед, дадена за правата и привилегиите на ливницата за свещи в гр. София, от 1614-1615 г.; е) Императорски височайши ферман, издаден от Султан Осман III на видинския митрополит, от 1753; ж) Надписът на Черната Джамия;


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Велес Диаманди Андреев Ихчиев (1854-1913, София) е виден учен османист, библиограф, архивист, превел и издал множество османски документи и завеждал турския архив на Нардоната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1013 пъти.