Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Тридесет години назад; Исторически записи по Първото Македонско Възстание през 1876 г.", Кюстендил, 1903 година
Коте Попстоянов от с. Разловци, Малешевско, Вардарска Македония - "Тридесет години назад; Исторически записи по Първото Македонско Възстание през 1876 г.", Кюстендил, 1903 година


Увеличи
Описание

"След 1901 г., когато за пръв път официално се чествува Априлското въстание, когато се появяват записки и спомени за Средногорското, Баташкото, Новоселското, Дряновското и други въстания, участникът в т. нар. Разловско въстание в Пианечко, Коте Попстоянов, отдавнашен вече жител на гр. Кюстендил, чувствува нужда да прибави исторически данни и за въстанието в Източна Македония — „първото македонско въстание”, за разлика от последвалите го Кресненско-Разложко, Джумайско и Илинденско-Преображенско. Захваща се за перото и успява през 1903 г., пак в Кюстендил, да издаде своите спомени. Те са почти единствените записки (ако изключим недовършените автобиографични бележки на Димитър Попгеоргиев) на очевидец и разказвач на събитията през 1876 г. в Солун, в Пианечко и в самото село Разловци; те разкриват живо и образно предвъстаническото въодушевление сред македонските българи — въодушевление, което народният поет Ив. Вазов, описвайки обстановката в IV революционен окръг, обобщи под названието „опиянението на един народ”; дават пряко картината на избухването на въстанието, първите мерки на въстаналия народ, движението на четата и т. н. „Записките” на Коте Попстоянов са ценни и със своите сведения за националните чувства и тежнения на жителите на този край, за радостта, с която посрещат Руско-турската война от 1877/78 г., за съдействието, което оказват на освободителните войски — съдействие, в което организираща роля и най-живо участие вземат двамата бележити войводи и борци с четите си — Дядо Илю Марков и Димитър Попгеоргиев Беровски. Наистина несъвършени, на места пресилени са „Записките” иа Коте Попстоянов, но редки по обекта си и преди всичко свежи и интересни са сведенията, които съдържат за Разловското въстание — това малко познато събитие, част от величавата Априлска епопея от 1876 г. Затова искрено и убедено ги препоръчваме на българския читател, жаден за подобно родолюбиво четиво."

Източник: Оригинален източник на книгата - Дигитална библиотека на Македониjа

Автор: Коте Попстоянов (1845-1910) - е български просветен деец и революционер; участник в подготовката и провеждането на Разловечкото въстание през 1876 г., което избухва малко след Априлското въстание в Малешевско. Син е на българския духовник и революционер Стоян Разловски;


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1243 пъти.