Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Автобиография", София, 1927 година
Йона Маджаров от с. Негован, Лъгадинско, Егейска Македония - "Автобиография", София, 1927 година


Увеличи
Описание

Автобиографията на българския възрожденец и духовен деец Иона Маджаров е публикувана през 1927 г. от акад. Антон Попстоилов.
"Роден съм в с. Негован (Лъгадинско - Солунско) от родители българи - свещеник Георги Стоев Маджаров и Злата Георгиева Петрова от същото село на 20 януарий 1849 г. и съм кръстен Иван. Прекорът ми Маджаров, според разкази на стари хора от селото, водил си началото от мой един прадедо, който се оженил за робиня-маджарка, дадена му от един турски паша на връщане от война в Маджарско за указани му услуги. Баща ми се е учил в Серското гръцко училище, учителствувал неколко години в селото и после се ръкоположил за свещеник. Той е бил добър църковен певец, направо е превеждал в богослужението от гръцки на български евангелието, тропари и молитва, за да разбират селяните. Помина се на 15 юлий в Негован...."
"Свършвам своята автобиография на 11 април 1896, денът на 25 годишнината от ръкополагането ми в свещенически сан и излизането ми открито като българин да работя в полето на народното ни свестяване. Бил съм в села и градове; имал съм случаи да се сношавам с видни и прости лица и да им съм близък...бил съм между хора с партизански страсти, но от никого не съм изпитал никакви неприятности; винаги съм бил почитан и уважаван и пр. С една дума благодарен съм бил от положението си до днес, макар и скромно парично възнаграждаван. Какво ще бъде за бъдеще, Бог знае...
Като пиша автобиографията си до днес, нека кажа, че съм на 47 годишна възраст и през 1869 год. встъпих в брак с Злата, с която добих 4 сина и 1 дъщеря: Георгия (дългогодишен гимназиален директор в Радомир - б.р.), роден през 1870 год., Лазар (виден революционер-организатор в Одринско, убит през 1903 г.), род. през 1873, Владимир (свършил по минното инженерство в Екатеринослав и се застрелял през 1917 год.), род. през 1883, Олга (женена за учителя-революционер Ив. Караджов), дъщеря, род. през 1887 год., и Светослав (свършил СУ по химия и убит по време на войната при с. Богданци (Гевгелийско) през 1915 год.), 1893 год." - Солун, 11 април, 1896.
Свещ. Ив. Маджаров.
"Тази автобиография на свещ. Ив. Маджаров е запазена от дъщеря му Олга Караджова, жителка на гр. Г. Джумая. Покойният о. Маджаров не е продължил автобиографията си, той е починал на 20 юлий 1911 год...През 1904 г. след Илинденското възстание, той бе изпратен от Екзархията за четвърти път в Сер да постави в ред разнебитеното църковно-училищно дело в тоя град. И наистина в продължение на 6 години - до 1910 год. - иконом Маджаров успе да възстанови положението на българщината в гр. Сер и околията му от преди 1903 год., но и да я разшири и закрепи. През време на неговото председателство всички български села в Серското поле се отказаха от патриаршията и признаха ведомството на Българ. екзархия. Този успех се дължеше предимно на тактичното действуване на отец Маджаров пред турските власти..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Архимандрит Йона Маджаров (1849-1911) е български духовник и възрожденец. Той е дългогодишен български учител, свещеник и църковен певец в родното си село Негован (1864-1865, 1867-1870, 1871-1873), в Солун (1870-1871, 1873, 1879-1884), в Сяр (1875-1877, 1904-1910), във Воден (1873-1875) и в селата Вишен и Христос (1877-1879). Председател е на Серската българска община (1884 - 1885), Солунската българска община (1885-1889, 1894-1904), архиерейски наместник на Солунската епархия, и председател на Воденската българска община (1890). През 1910 година е ръкоположен за архимандрит под името Йона и е избран за предсeдател на българската църква „Свети Стефан“ в Цариград. Баща е на революционера Лазар Маджаров.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1193 пъти.