Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Унгария - Маджарите в Политическо, Културно и Стопанско отношение", София, 1917 година
Панчо Дорев от с. Пътеле, Леринско, Егейска Македония - "Унгария - Маджарите в Политическо, Културно и Стопанско отношение", София, 1917 година


Увеличи
Описание

Панче Дорев (Бивш царски генерален консул в Будапеща) за "Унгария - Маджарите в Политическо, Културно и Стопанско Отношение".
"Ние, българитѣ, съвсѣмъ малко познаваме нашитѣ съсѣди. Кой от нас може да се похвали, че познава, Сърбия, РомѪния, Гърция, па и Турция? Нашитѣ познятия за тѣхъ сѪ разбъркани и мъгляви; часть от патилата си длъжимъ не малко и на това. Незнанието ни пъкъ относно нашия унгарски съюзникъ - съсѣдъ- надяваме се и бѪдещъ такъвъ - граничи до пълна наивность. Прѣзъ тригодишното ми слѣдване въ Виенския университетъ (1904-1907), дѣто бѣхъ отишълъ да попълня знанията си, се запознахъ съ държавното и политическото устройство на Хабсбургската монархия, а тъкмо по онова врѣме парламентарната криза въ Унгария бѣ в най-голѣмия си разгаръ. А прѣзъ тая война прѣстояхъ в Будапеща около една година, та имахъ възможность да окрѪгля знанията си. Оттукъ смѣлостьта ми да поднеса на българската публика моитѣ впечатления, бѣлежки и проучвания. Но тъй като тази е моята първа печатна книга, надѣвам се, че четцитѣ нѣма да й откажатъ нужното снисхождение, толкозъ повече, като не напускатъ изпрѣд видъ гонимата цѣль: опознаване съ маджарския народъ, нашия най-искренъ приятель, и като индивидъ, и като държава." - Панче Доревъ.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Леринско Панчо Василев Дорев (1878-1938, София) е юрист, общественик, дипломат и историк, един от първите български османисти.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1283 пъти.