Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Народни песни и приказка от с. Зарово", публикувано в "Село Зарово, Солунско; историко-фолклорно и езиковедско изследване", София, 1979 година
Ангел Хотев от с. Зарово, Солунско, Егейска Македония - "Народни песни и приказка от с. Зарово", публикувано в "Село Зарово, Солунско; историко-фолклорно и езиковедско изследване", София, 1979 година


Увеличи
Описание

Народни песни от с. Зарово изпяти от заровчанина, фолклорист Ангел Хотев, записани от проф. Костадин Динчев (родом от с. Капатово, Петричко) и нотирани от Константин Манолов.
"НЪ ГОСТИ У ЗАРВИНЦЪ
Що ми текнъ дът утидух
нъ гости у селу Зарвинцъ,
нъ гости у руднинътя.
Дъ въ кажъ, дъ въ прикажъ
къко съм чуду видълъ –
къщиту му измазънъ,
измазънъ хем въросънъ,
въросънъ и пустилънъ
със тес ми ти виленици
нъокупи със проскефали
и пирдентъ нъ бухарю
Ем кът утидухми нъ хоруту
у Джоджувуту връшилу,
свято ми съ зъвъртя
къту му викнъли тес пяснъ
зарвинскъ пяснъ булгарскъ,
дъ тий милу дъ хъ слушъш,
дъ хъ слушъш, дъ хъ глендъш.
Ъм нусиятъ нъ момътъ,
нъ момътъ и нивястътъ –
се със широкъ хустани,
се ут купринъ и ут шъле –
чървену, жолту и зилену
със тес ширинъ шърветъ
и тес везинъ скъуни
и тес солунскъ пъндофлъ
тес ми ти златнъ гирданъ,
стребрънъ пъфтъ нъ кръсту,
ут злату куванъ колбъ
и златнъ пръстинъ.
Ъм нусиниту нъ дицятъ –
сичкътъ у чохъ ублякънъ
със кара мандало дулъмъ,
със чохинъ любъдентъ
и със купечкъ пояси,
със купринънъ шърветъ зъвийнъ
тес ут купринъ фесува
със купринънъ пискюли,
със пашкъ солунскъ пъпуци
и сребрънъ сълънлърмъ,
и рувели у поясу"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Ангел Лазаров Хотев е български общественик, фолклорист и деец на БКП.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 882 пъти.