Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Прѣди 20 години и сега", публикувано във в. "Софийски новини", брой 13, София, 13 май 1906 година
Коста Шахов от Охрид, Вардарска Македония - "Прѣди 20 години и сега", публикувано във в. "Софийски новини", брой 13, София, 13 май 1906 година


Увеличи
Описание

"Вижда се орисницата е опрѣделила най-тежка сѪдба за българитѣ въ Македония. Като се обръщаме назадъ и поглеждаме миналото, ние се спираме прѣдъ "Съединението" въ 1885 год. Както "припознаванието" презъ 1895 г., тъй и то е било почти еднакво за смѣтката на българитѣ въ Македония. Българитѣ въ Македония и прѣзъ 1885 г., послужиха за авангардъ и маскирание на добрѣ скроеното и извършено "съединение", както и прѣзъ 1895 г. за "припознаванието". 1902 и 1903 год. също излѣзнаха ялови и лоши за обнадеждения робъ, защото се употрѣбиха повечето пакъ за необяснени сондажи, и за надпреварвание въ конкурсната междуособна борба на лоши рѪководители. Борихме се кой да бѪде първъ изъ помежду ни, но не и за свободата на роба. И доживѣхме най-лошото; съмнителнитѣ, хитрецитѣ за сега иматъ успѣхъ. Какъ е възможно, какъ става това? може би ще ни се обясни...
"Македонцитѣ до послѣдно врѣме въ нѣколко вѣковни борби съ заклѣтитѣ си врази, въ защита и запазване своята вѣра и езикъ, въ всички войни отъ страна на Русия за освобождение славянски народи и даже при послѣдната сръбска война сѪ били вѣрни другари на свободнитѣ си братя българи, принесли сѪ своята помощъ и съ пари и съ животъ и сѪ се борили братски противъ враговетѣ на общата ни татковина. Основайки се на това, осмеляваме се да поканимъ братята си Мизийци и Тракийци! оставете на страна партизанската борба и вникнете въ гореститѣ, въ страданията на вашитѣ нещастни братя македонци! оцѣнете благороднитѣ имъ чювства, помогнете имъ!!..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Коста С. Шахов - общественик, журналист, деец на ММКД и ВМОК. Роден на 14 април 1862 г. в гр. Охрид. Завършва право в Софийския университет и работи в Русенския окръжен съвет и Русенското околийско управление, а по-късно в Апелативния съд в Русе. Коста Шахов е сред основателите на Младата македонска книжовна дружина, автор на нейния Устав и Правилник и активен сътрудник на списанието „Лоза“. Издава вестниците „Македония“ (1888-1912 с прекъсвания), „Странник“, „Глас македонски“ (1893-1898), „Борба за свободата на Македония и Одринско“, „Борба“ (1905) и други. Сред основателите е на Македонския комитет (по-късно ВМОК) през 1894 г. в София. Умира на 15 август 1917 г. в София.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1716 пъти.