Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македонскитѣ искания и Дипломацията", София, 1903 година
Тома Карайовов от Скопие, Вардарска Македония - "Македонскитѣ искания и Дипломацията", София, 1903 година


Увеличи
Описание

"Македонскитѣ искания и Дипломацията." - (Критическа студия на програмата за реформи, прѣдставена отъ г. Стегъ, френски консулъ въ Солунъ). - отъ Т. Карайововъ, адвокат, бивши подпрѣдсѣдатель на Върховния Македоно-Одрински Комитетъ." Въ края на м. януарий т. г. се появи "Жълтата книга", която издаде френското министерство на външнитѣ работи. След проучване на документитѣ, които тая книга съдържа, захванахъ се съ написването на настоящата студия. Обаче, тя биде завършена въ по-голѣмата си часть въ пълното уединение надъ брѣговетѣ на Янтра, гдѣто бидохъ изпратенъ по полицейски редъ, слѣдъ рѣшението на тогавашното правителство, да разтури комитета, въ който азъ заемахъ длъжностьта подпрѣдседатель...Липсата въ българската литература на едно по пълно изложение на македонското гледище за автономията ме подбуди да издамъ и на български тая студия. И лаская се да вѣрвам, че тя нѣма да бѪде излишна." - София, 1 септемврий 1903 г.
" В идеята за свобода и смъкванието на несносния турски режимъ и замѣняванието му съ христиански...се крие силата на ВѪтрешната организация, която има многобройни послѣдователи измежду гърци и власи. Отъ тамъ произтича и слабостьта на всички останали национални фактори, които срѣщу развѣваното от българитѣ знаме на свободата, противопоставятъ националнитѣ си знамена, затъмнени отъ единъ голѣмъ полумѣсецъ, който, като ги обхваща и стѣга отъ всички страни, прави ги по-малко симпатични за населенията...А всичко това доказва, че македонскитѣ населения, на чело на които стои българския елементъ, като се прѣдаватъ всецѣло на революционната агитация, правятъ това, не толкова за да се отърватъ отъ десятъка и отъ турския заптия, не толкова за да заживѣятъ единъ зоологически животъ, колкото за да си извоюватъ условия, при които ще бѪде възможно тѣхното мирно и свободно развитие по пѪтя на културата и цивилизацията. Половина вѣкъ усилена просвѣтителна работа и съблазъньта за единъ свободенъ животъ, на който се радватъ съсѣднитѣ свободни балкански народи, сѪ били и сѪ отлична школа за македонскитѣ населения. Прочее, политическата свобода, изразена въ формата на една автономия, приложена и гарантирана отъ великитѣ държави - ето истинскитѣ и съзнателни стрѣмежи на македонскитѣ населения."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Тома Карайовов (1869-1950) е един от най-видните дейци на легалното и революционното македоно-одринско движение. Той е един от основателите, секретар и подпредседател (1902-1903) на ВМОК, деец на ВМОРО, публицист, политик, дипломат и общественик.
Тома Карайовов е един от учредителите на Младата македонска книжовна дружина в София и на Македонския научен институт. Редактор на вестник "Право", отговорен редактор на вестник "Пряпорец", редактор на вестник "Автономия", издава вестник "Отечество" и е редактор на вестник "Булгари". Секретар на българските търговски агентства в Битоля и Одрин. Секретар на дипломатическите агенства във Виена и Рим. Работи в посолството в Санкт Петербург и е генерален консул на България в Албания. Георги Занков го нарича "несменяемият шеф на външнополитическата канцелария на софийската ВМРО". За повече инфо за Тома Карайовов тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1806 пъти.