Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Писменность и Грамматика", публикувано в "Цареградски вестник", брой 315, 316, 322, Цариград, 1857 година
Партений Зографски от Галичник, Реканско, Вардарска Македония - "Писменность и Грамматика", публикувано в "Цареградски вестник", брой 315, 316, 322, Цариград, 1857 година


Увеличи
Описание

"Слѣдующа-та статiя много е важна и побуждаваме Читатели-те съ вниманiе да я прочитетъ":
"И така колко за народна Грамматика что казуваш, Брату мой, воистина потребна е, и нужно е веке да имаме единъ общiй съ правила-та му писменный языкъ; а сега, всякой писатель и своя Грамматика: Но за да можетъ лесно и удобно да се постигнетъ тоа намѣренiе, необходимо нужно е да се приведатъ во извѣстность всимѣстны нарѣчiя и идiотизмы на языкъ-о ни; и кога отъ вси-те тыя частности да се составатъ едно общо писменно нарычiе. Тога оно можетъ да быдетъ и по-полно и по-богато и по-прiятно; защо извѣстно е что всекое нарѣчiе кье да искатъ нѣчто такво, что нематъ друго-то, и така едно друго кье дополняватъ...
Споредъ наше-то знанiе, нашiй-о языкъ се раздѣляватъ на двѣ главни нарѣчiя, на горно-Болгарско и долно-Болгарско; първо-то се говоратъ въ Болгарiя, въ Тракiя и нѣкои части въ Македонiя; а пакъ друго-то въ Македонiя вообще, или стара Болгарiя; а пакъ тые двѣ си иматъ свои-те поднарѣчiя. За да можеме да видиме все-та разность на тыя нарѣчiя потребно е да й преглѣдаме по вси-те части на Грамматика-та, понеже разность-та имъ не состоитъ толко въ нѣколко отдѣлни слова и произношенiя, но и въ построенiе на нѣkoi части отъ грамматика-та.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Партений Зографски/Нишавски, със светско име Павел Хадживасилков Тризловски (1818-1876) е български духовник и книжовник, един от първите български филолози и фолклористи.
За повече информация за Партений Зографски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3441 пъти.