Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Илинден и националното съзнание на македонците", публикувано във в-к "Македония", год. I, бр. 240, София, 1 август 1927 година
Ангел Узунов от Охрид, Вардарска Македония - "Илинден и националното съзнание на македонците", публикувано във в-к "Македония", год. I, бр. 240, София, 1 август 1927 година


Увеличи
Описание

"Илинденското възстание е едно големо събитие, единъ исторически фактъ, огромното значение на който не може да се оспори отъ никого, нито дажа отъ сърби и гърци, които днесъ угнетяватъ македонското население. Отъ кого беше подготвено и извършено товв възстание, какьвъ беше неговия характеръ, какви цели се гонеха съ него и пр. — всичко това може да се узнае отъ официалните архиви на турската империя и отъ рапортите на чуждите дипломатически представители по онова време въ Турция. Отъ тия незаинтересовани източници се установява по единъ безспоренъ начинъ, че македонските българи, обединени подъ знамето на В. М. Р. О., подготвиха това възстание и дадоха всички кървави и материални жертви въ името на своята свобода и независимость. Въ този подвигъ за свободата на Македония на страната ма македонските българи беха и нашите съотечественици аромъни, но гърците или стоеха безучастни, или подпомагаха потисниците. А за сърби — не се и чуваше да се говори, защото такива нема въ Македония.
Днесъ, празнувайки годишнината отъ Илинденското възстание, ние не можем да не си спомнимъ съ особено възмущение твърдението на сърби и гърци, че ние, македонските българи, сме немали национално съзнание, че сме били некаква безформена славянска маса. И питаме: кой създаде илинденската епопея? Въ името на кои идеали целото македонско население на Илиндень 1903 г. се подигна съ оръжие въ ръка противъ една вековна империя? Коя беше тая магическа сила, какъвъ беше тоя мощенъ духъ, който хвърли въ кръвь и огънь македонското население? Какви беха великите македонски синове, които ръководеха това възстание? Въ името на що македонските герои умираха безъ страхъ? Въ името на що и до день днешенъ същата тежка борба продължава да се води отъ сжщото това население противъ самите сърби и гърци? — Не е ли това високото национално съзнание ма македонските българи? Не е ли това дело на несломимия български духъ, който не отъ 1903 г., а от столетия сж бори за свобода и човешки права?
Илиндень е най-силното доказателство за националното съзнание на македонските българи. Той говори за високите национални добродетели у македонските българи, за техната голема любовь къмъ свободата, за техното себеотрицание и за готовностьта имъ на жертви предъ олтара на отечеството. Илиндень е дело предимно на македонските българи, и отъ това гледище той принадлежи на целото българско племе, защото той е само единъ актъ отъ редицата такива, една проява на българския духъ, на българската националность, която отъ неколко столетия води страшна борба за своето съществуване, за своето самозапазване и свобода. Илиндень е символъ на нашата борба и най-силно доказателство за нашето национално съзнание."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Охрид Ангел Димитров Узунов (1886 - 1975, София) е подофицер от Българската армия, депутат в македонската парламентарна група в XXII обикновено народно събрание на България, чиновник в Министерството на финансите на България, ВМОРО и ВМРО революционер, брат на легендарния охридски ВМОРО войвода Христо Узунов.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1939 пъти.