Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Спомени от 50-годишният ми юбилей; 1891-1941", София, 1942 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Спомени от 50-годишният ми юбилей; 1891-1941", София, 1942 година


Увеличи
Описание

Последната книга (№13) от поредицата "Македонска Библиотека" на големия български просветен деец Георги Трайчев, посветена на неговия 50-годишен учителски юбилей, отпразнуван в родния, свободен Прилеп на 25 май - Св. Дух, 1942 година.
..."Прилепски граждани, като Ви съобщаваме, че на 25 т.м. (понедѣлникъ - Св. Духъ) следъ църковната служба (10 ч.) ще се чествува 50 годишната дейность на нашия съгражданинъ г. Георги Трайчевъ Георгимайковъ, като просвѣтитель, общественикъ, книжовникъ и публицистъ, поканваме Ви да почететѣ съ присѪствието си това праздненство първо отъ тоя родъ въ свободна Македония."
"...Презъ 1923 год. зачестиха писания отъ разни пораженски срѣди по адресъ на Македония и македонцитѣ, че не заслужавали жертвитѣ "Македонскитѣ чукари". Това говорѣха и интелектуалцитѣ, една нещастна "тройка", която ратуваше за сближение със сърбитѣ. По сѪщото време сипѣха се обвинения отъ сръбскитѣ шовинисти, че македонцитѣ сѪ били еснафъ хора, нѣмали интелигенция и пр. измишльотини. Тогава, презъ 1923 год., турихъ начало на моята "Македонска библиотека", отъ която сѪ излѣзли 12 книги, на разни теми. Тѣ бѣха като отговоръ на нашитѣ интегралци и сръбскитѣ шовинисти. Книгитѣ бѣха симпатично и насърдчително посрещнати отъ сериозната критика. Тѣ излизаха периодически, Азъ бѣхъ и издатель, и авторъ, и пласьоръ, и експедиторъ. Би рекълъ нѣкой смѣла авантюра. Началото бѣ скромно, съ малки книжки (ала брошурки), но насърчително. Отъ всѣкъде се чуваха гласове за по-обширна работа. И аз се вслушахъ въ тия препорѪки, та написахъ покрай малкитѣ книжки и обемисти трудове: "Градъ Прилепъ" , един томъ отъ 400 страници голѣмъ форматъ; "Манастирите в Македония" - другъ томъ отъ 400 страници голѣмъ форматъ; "Книга за Мияцитѣ.
"... Въ заключение ще кажа, че щомъ доживѣхъ да видя свободата на Македония и щомъ се удостои съ днешното праздненство, нека ми бѪде позволено да спомена думитѣ на стареца Симеонъ, който искаше да види младенеца Исуса. - Тѣзи думи сѪ: Нине отпущаеши раба твоего владико по глаголу твоему смиромъ..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2567 пъти.