Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Мъките на българите в Македония и Одринско", книга IV, Русе, 1900 година
Спиро Гулабчев от Лерин, Егейска Македония - "Мъките на българите в Македония и Одринско", книга IV, Русе, 1900 година


Увеличи
Описание

От 1899 до 1900 г. "Русенското Македонско Дружество" и скоро-печатницата на Спиро Гулабчев издават шест книжки за "Мъките на българите в Македония и Одринско", с които информират гражданите на Княжество България за страданията на нихните събратя в Македония и Одринско.
"Както любовъта изфирясва у всѣкиго, когато многу години наредъ той не вижда любимия си човѣкъ; така и жалянието къмъ нѣкои, които теглятъ, исфирясва у човѣка, когато той многу години наредъ не вижда, пъкъ и не чува за теглилата имъ.
Като е така работата, Македонското Дружество въ Русе се е рѣшило, да прави теглилата на българитѣ въ Македония и Одринско, колкуто сѪ може, по-достѪпни на българитѣ поне въ Русенско. Ето защо се е зело то да печати на таквизъ книжчици всичкитѣ злини, които тегли българинътъ въ Турско и които се описватъ въ вѣстници или книги, не за всѣкиго достѪпни, по каквито и да е причини. Развиванието у свободния българинъ чувството от жаляние къмъ братята му въ Турско е невидимий психологически торъ на почвата у него, която трѣба да въсприеме и на която трѣбе, да израстнатъ революционнитѣ идеи за освобождението на Македония и Одринско."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в беломорския град Лерин Спиридон Константинов Гулабчев (1856-1918, София) е общественик, публицист, издател, основател на българския вариант на народничеството - сиромахомилството, един от първите идеолози на анархизма в България.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2097 пъти.