Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Духовно възраждане - Крушово в черковно-училищно отношение от 1863 до 1895 г." публикувано в "Сълза вместо песен - село Крушево - документи и материали", София, 2014 година
Спас Прокопов от с. Гайтаниново, Неврокопско, Пиринска Македония - "Духовно възраждане - Крушово в черковно-училищно отношение от 1863 до 1895 г." публикувано в "Сълза вместо песен - село Крушево - документи и материали", София, 2014 година


Увеличи
Описание

През 2014 г. Цветана Манова публикува част от автобиографията на големия български възрожденец Спас Прокопов в книгата си "Сълза вместо песен;село Крушево - документи и материали", посветена на духовното възраждане в мървашкото село Крушево, Валовищко. Съдържа и хронологическа таблица на учителите в Крушово, според сведенията на Иван Гологанов, до 1890 г., с продължение от 1890/1891 г. от други инстанции.
"При второто отказвание от Патриаршията на селата, находящи ся в Серский санджак, под който политически влизат казите: Мелничка, Демирхисарска, Неврокопска, Серска, Разложка, Горноджумайска, и то от годините 1892-93-94-та, изново се яви на народната сцена и село Крушово, кааза Демирхисарска, което се състои от 450 къщи български, 8 къщи турски и 6 влашки...За тая цел прибързах аз, когато бях още в Серес екзархийски учител през учебната 1893/4 година, и се отнесох до господина Иван Гологанов, родом от село Търлис, а преселен в това село Крушево, и посаках от него сведения по тая част доколкото може да ми достави, тъй като той игра главната роля в това село през всичкий период, който днес започвам да описвам и то затова именно той - Гологанов, бил през повечето години кога даскал, кога учител в селото и деловодител на селските работи, при това още и като едното лице по-образовано между съселените си крушовци. Дължа голема признателност към това лице, което на драго сърце ми отговори писмено исканите ми от него осем точки, като сам ми донесе ръчните записки, когато живеехме в Сяр, в Рашидефендовата къща, и когато ми каза: "След като прочетеш исканите документи, пиши ми пак и аз на драго сърце ще ти дам нужните обяснения". Вследствие на всичко това аз поменувам тук, в тия страници, неговите до мен отговори напълно тъй, както си са записаний до мен негов документ...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Спас Прокопов - Даскал Спас (1842-1917) е виден български възрожденец, просветен деец и общественик в Източна Македония. Той е един от пионерите на новобългарското образувание в Неврокопско. Учителствува в с. Юч Дурук (дн. Делчево), Гайтаниново, Зърнево, Калапот, Просечен, Мелник, Горно Броди, Сяр и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1372 пъти.