Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Кратка Егкиклопедia за дѣца-та; част I", Букурещ, 1857 година
Емануил Васкидович от Мелник, Пиринска Македония - "Кратка Егкиклопедia за дѣца-та; част I", Букурещ, 1857 година


Увеличи
Описание

"Kратка Егкиклопедiа за дѣца-та" - съставленна на седмъ части отъ Емманоила Васкидовича учителя училища святаго преображѣннiя въ Свищовъ. Издавася съ издивенiе преосвя-нѣйшаго и боголю-нѣйшаго святаго Вратчанскиго Г.Г. на Доротеа, за даръ по вратцански-те Клевнянски-те и ораховски-те училища.
"Послишай-те чада, наказанiе отца, и внимавайте да научите разуменiе: защо-то ви давамъ добро поученiе, не оставай-те закони-те ми. проч: Соломо:
Дума единъ мудръ: наука-та въ благополучiя-та е украшенiе, а въ злополучiя-та примѣрище."
"Преосвященѣйшiй владико!
Необходима длъжность ме подканя да представѫ предъ все българский взоръ пастирско-то ваще старанiе, кое-то ежедневно показувате на увѣренновамъ стадо. Сегоради, понеже никому ни е извѣстно, везпрстрастно и безъ да ся обладавамъ отъ умразно-то ласкателство, обнародвамъ отеческо-то ваше родолюбiе. Прочее за да покажимъ благородно уваженiе и благовѣйнiе къ вашему боголюбiю вдигами молебни рѫцѣ къ вишному Богу и муся молимъ да но и околни-те началопастити българе, и не българе, вамъ бидѫтъ подражатели, дай Боже!
Вашаго преосвященства,
Понизний слуга и искренно духовно чадо
Емманоилъ Васкидовичъ Македонскiй"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Емануил Васкидович (1795-1875) е български възрожденски просветител, книжовник и общественик. Основател е на първото елино-българско училище в българските земи през 1815 г. в Свищов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1228 пъти.