Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Болгарски; Хронологiя; Училище и Ученiе", публикувано в "Цареградски Вестник", брой 91, 92, 93, 94, Цариград, 1852 година
Йордан Хаджиконстантинов Джинот от Велес, Вардарска Македония - "Болгарски; Хронологiя; Училище и Ученiе", публикувано в "Цареградски Вестник", брой 91, 92, 93, 94, Цариград, 1852 година


Увеличи
Описание

Българската хронология, училищата, учението и обичаите в "Долной Миссiи или Западной Болгарiй", според възрожденеца от Велес - Йордан Хаджиконстантинов.
"...Азъ на това се радувамъ, но въ Македонiя и Албанiй гдѣ има выше отъ 200 хиляди Болгаре кои са най стари отъ всѣхъ другiя Славянскiя племена, конечно се изгубиле и отдалечиле отъ Кирилла и Методiя, и воголема мрака въ неученiи съ големо задоволство ищатъ още да спiатъ; Грило послушалъ царя Одиссеа (улицеа), но наши Македоно-Албано-Болгаре, нещатъ и нещатъ..."
"Скотъ како скотъ живее и умира, тако и неученъ како скотъ живее и умира - Неученыи училища нещатъ, защо они се слепы и незнаятъ, искаятъ все светъ како нихъ да са слепы и неучены. - Тiя кои училища и ученiа неостанаятъ да има они друзо нищо несе, отсемъ мртовцы явны, човецы без очи, без ушы, без носъ, без усты, без руцы и нози, то есть грдны чудовища, плашила, вампиры, сѣнища, вѣчна мука, Тартара, сами себе що се мучатъ денѣ и ноще. Тiя кои се гнусатъ отъ училища и ученiя друго нищо неправатъ, отъ семъ, Бога го заспиняятъ, но горчливо отъ Iудеевъ, Бога ругаятъ, Богъ безчестятъ, святая вѣра дробатъ Христянство убиваатъ, святы иконы хулатъ, святое крешенiе поганатъ, Защо без'ученiе и училище священникъ Архiереа, Патрiархъ, Царь Краль, Князъ, Военачалникъ, небыва. - Вы кои нещете ученiе, нещете и священницы и царя, и вѣра...Разумете се неучены, разсудете, чада ваши и неопустошуйте, негубите, неубивайте, не умеруйте, защо то ненауки ако ги оставите, они ще быдатъ полоши отъ скотовъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Велес Йордан Хаджиконстантинов (1818 – 1882, Велес) е прочут български възрожденски просветен деец и книжовник. Дълги години работи като учител в българските училища в Скопие, Тетово, Прилеп и Велес. В български и сръбски списания обявява различни материали за българската средновековна история и литература. Сътрудничи на в-к "Цариградски вестник" с множество статии и дописки.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2088 пъти.