Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Дописка - с. Вехчани (Стружко)", публикувано във в. "Новини", Цариград, 11 януари 1893 година
Яким Деребанов от Струга, Вардарска Македония - "Дописка - с. Вехчани (Стружко)", публикувано във в. "Новини", Цариград, 11 януари 1893 година


Увеличи
Описание

Българският просветен деец Яким Деребанов за празнуването (славенето) на Св. Иван (Иванден - Йованден) във Вевчани, Стружко.
"С. Вехчани, което има около 400 кѫщи и се намира въ Стружката нахия - Охридска кааза - празднува 7 януарий-Св. Ивана по един чудноват начинъ. Именно за тоя день селото е раздѣлено на 26 кърстей. Така се наричатъ 26-тѣ дружини, които правятъ единъ видъ угощение помежду си. На 4 Януарий вечерьта кумотъ (така се нарича оня, който има, или по-добрѣ оня, комуто е реда да гощава своята дружина), си приготовлява една коблица пълна съ чиста вода, туря въ нея една китка босилкова и кърста и отива право въ църква на вечерня и тамъ прѣдъ Св. Ивана оставя коблицата..."
"Свети Иоване
Веренъ побратиме
Ели ми те болятъ
Свети Иоване
Деветдесеть рани
И ако ме болятъ
Немамъ що да чина
Немимъ майка
Билки да ми беритъ
Немамъ брата
Екимъ да донеситъ
Немамъ сестра
Мене да постелитъ.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Яким Деребанов е виден български просветен деец, общественик и деец на ВМОРО. Произхожда от големия стружки род Деребан (Деребанови).


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2088 пъти.