Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Нова година въ с. Вехчани (Охридско)", публикувано във в. "Новини", Цариград, 1894 година
Яким Деребанов от Струга, Вардарска Македония - "Нова година въ с. Вехчани (Охридско)", публикувано във в. "Новини", Цариград, 1894 година


Увеличи
Описание

През 1894 г. българският просветен деец от Струга Яким Деребанов описва Вевчанскиот карневал и обичаите на василичарите в прочутото село.
"Въ с. Вехчани (Охридска кааза - Стружска нахия) отъ една страна много весело, а отъ друга много грубо се испраща старата и посрѣща новата година. Ето какъ. Още прѣдъ обѣдъ ще се разчуе изъ селото, че "василичарите", така се наричатъ ония, които испращатъ и посрѣщатъ годинитѣ, ще се съберѫть въ еди-коя-си кѫща. И още отъ 12 часа вечерьта ще почнатъ желающитѣ да се събиратъ въ опредѣлената кѫща. Тамъ се чуе тропотъ отъ тѫпани, дайрета, свирни отъ гайди, кавали, зурли и пр., веселие и неразбория, свири, пѣе, тропа, всѣкой по своему. Всѣкой въобще или всѣкоя тайфа, щомъ наближи до определената кѫща, задълженъ е да извика колкото му гласъ държи: "Му-у-уу....сууурва година, весела година".


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Яким Деребанов е виден български просветен деец, общественик и деец на ВМОРО. Произхожда от големия стружки род Деребан (Деребанови).


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1089 пъти.