Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Дѣтинско Прибавление или Различни Нравственни Поученiя и Правоучителни Iсторiи", Цариград, 1852 година
Емануил Васкидович от Мелник, Пиринска Македония - "Дѣтинско Прибавление или Различни Нравственни Поученiя и Правоучителни Iсторiи", Цариград, 1852 година


Увеличи
Описание

"Любезнiи ми Болгарски младежи!
"Гледамы, о мили Болгарски юноши! чи едни Болгарски чада, по вышни отъ насъ, искатъ Болгарско то правописанiе да го прилѣпятъ, споредъ нихто то мнѣнiе въ Iтописно то правило, и Крiтiчески ся изявляватъ, и поучаватъ вы да ходите по чуждестранны ступки, без да испытатъ по тонко, гдѣ гледа Болгарско то Книжество, и какъ може да прiеми напредакъ...Обаче вы мили прiятели! стари те работи требува, драгiи мои! да не ги оставамы, и като драгоцѣнни требува да ги почитамы, и да ги имамы на честь, защо са наши...
Азъ мили мои Прiятели! за ваша любовь отъ ревностъ и любородiе, искамъ споредъ сила та ми да защища Болгарско то старо правописанiе, и да подканя васъ да быдете любопытни, и ревнители, още да похваля онiя Болгарски списатели съ немощно то ми пера, и младежи те, които писующiй, употребливатъ староболгарско то правописанiе, и да совѣтувамъ ваша та слабость за да ся держите съ двѣ руцѣ у него, понеже страхъ ми е отъ стары те Болгари, да не бы отъ гробове те излезли и ни удаватъ Iотописно то ради правописанiе, и добро бы было да не осквернятъ типографiя та съ той джеваиръ: защо то колкото человѣцы были съ Болгарско млеко отдоени, сички те выкатъ, ахъ!!! Наши те ученни начнаха като ракъ назадъ да ходатъ. Не ся трудятъ да донесатъ друго нѣщо полезно въ отечество то за общенардно просвѣщенiе, и дѣтско то ни образованiе, а ся стараятъ стремглавъ да ни тикатъ въ помраченiе, виждь Нечувественна Мати! съ какви вѣнцы тя увѣнчаватъ твои те сынове; Майчице мила!
Днешно то време, драгiи мои прiятели! отъ много то мое трудно старанiе, както и вы сами знаете, едвамъ ми допуснало време то да ви совѣтувамъ писменно, понеже ваши те честни родители, отъ кога то предадоха ваша та нѣжна возрасть подъ мое то предстателство, за да ви дамъ споредъ сила та ми нравственно воспитанiе, и образуванie угодно за да быдете добри сограждани и да ползувате нѣкогашъ, дай Боже! Бѣдно то Болгарско общество."


Източник: Оригинален източник на книгата - НБКМ

Автор: Емануил Васкидович (1795-1875) е български възрожденски просветител, книжовник и общественик. Основател е на първото елино-българско училище в българските земи през 1815 г. в Свищов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1252 пъти.