Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Обиколка изъ албански селища въ Прищинско, Призренско, Дебърско и Охридско", публикувано в сп. "Известия на Народния етнографски музей", книга VI, София, 1926 година
Перикли Чилев от Крушево, Вардарска Македония - "Обиколка изъ албански селища въ Прищинско, Призренско, Дебърско и Охридско", публикувано в сп. "Известия на Народния етнографски музей", книга VI, София, 1926 година


Увеличи
Описание

"Отъ 12 юлий до 11 августъ 1916 предприехъ етнографска обиколка изъ албански селища въ Прищинко, Призренско, Дебърско и Охридско. Наблюденията си отъ тази обиколка изнасямъ въ следните редове.
Областитѣ, които посетихъ, масово се населяватъ отъ албанци, принадлежащи въ болшинството си къмъ племето геги, а само отчасть къмъ племето тоски (въ Охридско). По вѣра тѣ сѫ мохамедани, католици (въ Феризово и Призренъ) и православни (въ Горна-рѣка, Дебърско, въ Поградецъ и околноститѣ му). И еднитѣ и другитѣ наричатъ себе си шкипитар, а отъ другитѣ народи се наричатъ алвани, албанези, арнаути, арбанаши. Изглежда, че името шкипитар произлиза отъ албанската дума škip (орелъ). Името албани и производнитѣ отъ нея е латинска дума отъ albus, a, um (бѣлъ). По всѣка вѣроятность, това название сѫ дали римлянитѣ на илирийцитѣ, като облѣчени съ бѣла носия...
Своята страна гегитѣ (въ Призренъ, Прищина, Дебъръ) наричатъ Шкипъни, а тоскитѣ (въ Охридско) - Шкипъри. И гегитѣ и тоскитѣ наричатъ българитѣ шкя..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Крушево Перикли Чилев (1864-1925, София) е български учител и етнограф, деец на късното Българско възраждане в Македония. Работи като учител в Крушево, Битоля, София. При избухването на Балканската война в 1912 г. е доброволец в Македоно-одринското опълчение на Българската армия. По време на освобождението на Македония през Първата световна война прави научни обиколки из родния си край. Член е на дворцовата свита на цар Фердинанд и преподава на принцовете Борис Търновски и Кирил Преславски гръцки и латински. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2177 пъти.