Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "За родното мѣсто на прочутия църковенъ пѣвецъ Иоанъ Кукузелъ", публикувано в сп. "Училищен преглед", книга 39, София, 1940 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "За родното мѣсто на прочутия църковенъ пѣвецъ Иоанъ Кукузелъ", публикувано в сп. "Училищен преглед", книга 39, София, 1940 година


Увеличи
Описание

Големият български просветен деец от Прилеп Георги Трайчев за родното место на Йоан Кукузел.
"Ако действително родното мѣсто на Иоана Кукузелъ е селото Жорноница, или другаде изъ Рѣканско, тогава той произхожда отъ старинното миячко потекло, понеже тая область е населена от старо време още съ племето "мияци"."
"Щомъ фактически е доказано, споредъ чуждитѣ сведения (на французкитѣ учени - изследватели), че родното мѣсто на Кукузелъ не е Дурацо, а тамъ е доведенъ отъ майка му вдовица, защо да не допустнемъ, макаръ и много късно - следъ 7 вѣка, че родното мѣсто на Кукузела е другаде. Ако на Отца Паисий се откри родното мѣсто едва сега, следъ 166 годишенъ споръ, защо и ние да не се заинтересуваме, да знаемъ истинското родно мѣсто на тоя забравенъ исторически български светитель. Може би отъ немара, а може би и отъ прекалена скромность, а не е за чудо и отъ прекаленъ интернационализъмъ, ние, българитѣ, не отдаваме подобающе внимание на една особена страна на нашето народно възраждане - да прославимъ и популяризираме наши именити исторически личности."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1787 пъти.