Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Кратко землеописание за малѣчкы дѣтца", Цариград, 1868 година
Кузман Шапкарев от Охрид, Вардарска Македония - "Кратко землеописание за малѣчкы дѣтца", Цариград, 1868 година


Увеличи
Описание

През 1868 г. изтъкнатият български възрожденец от Охрид Кузман Шапкарев съставя "Кратко землеописание за малѣчкы дѣтца на нарѣчiе По-вразумително за Македонскытѣ българи - нарѣдилъ Единъ Македонецъ", което е издадено в Цариград от българския просветен деец, книжар и книгоиздател от Ресен Андрей Анастасов.
"П. Кои сѫ тритiе главны и голѣмы поколѣнiя въ Европа?
О. Тритѣ голѣмы поколѣнiя въ Европа сѫ:
1) Славянското поколѣнiе, отъ кое сѫ: Българитѣ, Сърбитѣ, Русситѣ, Поляцитѣ, Чеситѣ, Словацитѣ и Хърватитѣ. Вситѣ народи отъ Славянското поколѣнiе сѫ околу 109 милионы души.
2) Латинското поколѣнiе, отъ кое сѫ: Италиiанцитѣ, Французитѣ, Испанцитѣ, Португалцитѣ и Власитѣ. Вситѣ народи отъ Латинското поколѣнiе сѣ бератъ до 80 милiона души.
3) Нѣмското или Тевтонското поколѣнiе, отъ кое сѫ: Нѣмцитѣ, Шведитѣ, Данцитѣ, Холандцитѣ, и Англiйцитѣ. Отъ Нѣмското поколѣнiе народитѣ сѫ до 70 милионы души..."
"Европейска Турцiа иматъ жители околу 16 1/2 милiоны отъ кои:
а Единъ и половина милiонъ сѫ Турци и Татари;
б Девѣть милiоны Славяни, и то: 7 1/2 мил. Българи, 2 1/2 милiона Сърби, Бошнаци и Хървати;
в Три и полъ мил. Власи и Молдовани;
г полъ мил. Арнаути;
д Единъ мил. Гърци, Арменци, Евреи и Цигани."


Източник: Оригинален източник на книгата - Bglitarchives.org

Автор: Кузман Шапкарев (1834-1909, София) е виден български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество, днес БАН (1900), роден в град Охрид.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3481 пъти.