Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Новобългарска гусла", публикувано в сп. "Братски труд", книга IV, Москва, 1862 година
Райко Жинзифов от Велес, Вардарска Македония - "Новобългарска гусла", публикувано в сп. "Братски труд", книга IV, Москва, 1862 година


Увеличи
Описание

След пристигането си в Москва през 1859 г., Райко Жинзифов се запознава с мнозина българи, пребиваващи в града. Заедно с тях, през същата 1859 г., създават Московска българска дружина, чийто печатен орган става списание "Братски труд". В него е публикуван стихотворния цикъл стихотворения озаглавен "Новобългарска гусла".

Из стихотворението "Гусляр в собор":

"Охрид и Търнов веч дали вик.
Македония, чудна страна,
нема да бидит гърчка она!
Шума и гора, и планина,
самий камен на тая страна,
птица и риба в Вардар река,
живо, мъртво на свои крака
ке станат и ке дадат ответ
на цела Европа, на цел свет:

Я Българка сум. Българин сум я,
Българе живеят в тая страна!"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият във Велес Райко Иванов (Йоанов) Жинзифов (1839-1877, Москва) е виден български поет и възрожденец. Завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет и живее в средата на младата българска емиграция в Москва - заедно с Любен Каравелов, Нешо Бончев, Константин Миладинов, Константин Станишев, Васил Попович, Марин Дринов и др. издават българското литературно-обществено списание "Братски труд" (излязло в четири броя през 1860-1862 г. в Москва). През целия си престой в Русия Жинзифов развива огромна публицистична дейност в руския периодичен печат за запознаването на руската общественост с тежкото положение на българския народ.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3447 пъти.