Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Родина - списание на македонската младеж", брой 1, София, 1926 година
Съюз на македонските младежки организации - "Родина - списание на македонската младеж", брой 1, София, 1926 година


Увеличи
Описание

На 15 ноември 1926 г. Македонският младежки съюз издава първия брой на сп. "Родина".
Списанието съдържа статии от Любен Димитров от Битоля, Асен Аврамов от Драмско, Живко Гелев от Скопие, Кръстьо Велянов от Крушево, Йосиф Чешмеджиев от Скопие, Любен Крапчев от Прилеп, Васил Василев от Емборе, Борис Зографов от Битоля, и Илия Иванов от Прилеп.
"Съ първия брой на списание "Родина" ние пристѫпваме къмъ изпълнение на тази задача. Македонската младежь въ България е обединена въ името на свѣтлитѣ начала: просвѣта, култура и родолюбие. Чрѣзъ лѫчитѣ на просвѣтата послѣдната ще проникне въ миналото на своя народъ и ще облъхне своя духъ съ неговата вдъхновителна сила. За да може да се създаде от македонската младежь една здрава и надеждна сила, трѣбва да бѫде просвѣтена. Защото само просвѣтата ще изгради въ душата й здравитѣ основи на една силна и горѣща обичь къмъ своята Родина."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Съюзът на македонските младежки организации (СММО) е главната организация на младежите бежанци от областта Македония, установили се в България. Организацията поддържа близки отношения с ВМРО, както и с Македонското студентско дружество „Вардар“ (МСД „Вардар“) и др. В началото на 1934 г. СММО достига числен състав от 25 000 членове, обединени в 250 организации, но дейността му е забранена след Деветнадесетомайския преврат от 1934 г.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1442 пъти.