Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ни



VMRO Lion
Македония >> "с. Тешово, 28-ий ноемврий, 1897 г.", публикувано във в. "Новини", брой 21, Цариград, 1897 година
Л. Ик. Музурев от с. Търлис, Драмско, Егейска Македония - "с. Тешово, 28-ий ноемврий, 1897 г.", публикувано във в. "Новини", брой 21, Цариград, 1897 година


Увеличи
Описание

"С. Тешово (Неврокопско) се намира на югъ отъ г. Неврокопъ на растояние 4 часа въ политѣ на една прѣкрасна мѣстность от Пиринскитѣ водни долини. То се населява отъ около 200 кѫщи българи и 25-турци. Главната работа, съ която се занимаватъ българитѣ е желѣзарство, въгларство, скотовъдство и отъ части землѣделие, а турцитѣ се занимавать съ тепавицитѣ, 7 на брой...
Въ срѣдъ селото се издига единъ колосаленъ полусрутенъ стълпъ (кула), за който нѣма никакво прѣдание, отъ кои врѣмена и за какво е билъ служилъ. Още на мѣстностьта "Бегличко" се намира минералъ подъ името "Тешовски камень", който се доста цѣни и се зема за украшение, тъй като е разноцвѣтенъ. Най-приятно е прѣбиванието въ с. Т. пролѣтно врѣме, особено когато майскитѣ птици разнасятъ сладкопойнитѣ си звуци низъ долината; гѫстопосаденитѣ дървеса съ зеленината си и бистритѣ поточета изгледватъ безъ прѣувеличение на земенъ рай, въ слѣдствие на което жителите му се радватъ на здрава и чиста атмосфера. Зимно врѣме, обаче, прѣтърпѣва и повечко студъ. Съгласно съ думитѣ: "двѣ добрини нѣма въ купъ".


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Л. Ик. Музурев е български просветен деец, екзархийски учител в Неврокопско.


За да прочетете книгата натиснете тук



Видяна 781 пъти.