Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Устав на Македонското Благотворително Културно-Просветно Братство "Йордан Пиперката", Мездра, 1927 година
Македонско Благотворително Културно-Просветно Братство "Йордан Пиперката" в Мездра - "Устав на Македонското Благотворително Културно-Просветно Братство "Йордан Пиперката", Мездра, 1927 година


Увеличи
Описание

"Българитѣ, емигранти и бѣжанци отъ Македония, както и тѣхнитѣ наследници, безъ разлика на полъ и политически убеждения, се организирватъ въ Братство съ име Македонско Благотворително Културно-просветно Братство "Йордан Пиперката" въ Мездра."
Заб. 1. Лица, женени за жители отъ Македония могатъ да бѫдатъ членове на братството."
Списък на членовете на учредителното събрание на Македонското благотворително братство "Йордан Пиперката" в Мездра, Врачанско на 20.10.1927 год. : Стефан Н. Петров; Михал Трифонов, Цветан Петров, Георги Апостолов, Киро Ковачев, Мито Петров, Никола Чобанов, Георги Пецуров, Трайко Леков, Таки Василев, Петър Я. Белев, Лазар Наумов, Лазар Арсов, Йордан Морков, Пандил Костов, Петър Илиев, Киро Петров, Илия Робев и Христо Кочев.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Македонско Благотворително Културно-Просветно Братство "Йордан Пиперката" в Мездра е създадено през 1927 г. от живеещи в града македонски българи. Председател на дружеството е Стефан Неданов Петров, сладкар от с. Мало Църско, Кичевско (Демирхисарско); секретар е Александър Михайлов Трифунов, млекар и търговец от с. Големо Илино, Демирхисарско; касиер е Мито Неданов Петров, содолимонададжия от с. Мало Църско, Кичевско (Демирхисарско); членове на контролната комисия са Киро Ковачев, индустриалец от с. Нерези, Стружки Дримкол и Цветан Илиев Петров, общ работник от с. Велмевци, Демирхисарско;


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1021 пъти.