Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Апел към македонското население и към емиграцията в България", меморандум на Временното представителство на бившата ВМОРО, София, 9 март 1919 година
Гьорче Петров от Варош, Прилеп, Вардарска Македония - "Апел към македонското население и към емиграцията в България", меморандум на Временното представителство на бившата ВМОРО, София, 9 март 1919 година


Увеличи
Описание

След края на Първата световна война неколко видни бивши членове на ВМОРО създават Временното представителство на бившата ВМОРО . Целта на тази краткотрайно просъществувала организация е да убеди българските власти да се застъпят в предстоящите мирни преговори за автономия и неделимост на Македония . В съгласие с тази своя цел организацията издава настоящия меморандум (подписан от Гьорче Петров, Петър поп Арсов, Таско Спасов Серски, Михаил Герджиков, Петър Ацев, Димо Хаджидимов, Павел Христов, Туше Делииванов, Анастас Лозанчев, Димитър Икономов от Ловча, Христо Янков от Кукуш, войводата Кръсте Льондев, скопския войвода Никола Пушкаров от Пирдоп, протоиерей Тома Николов от Вранещица, серския войвода Чудомир Кантарджиев от Сливен, Ризо Ризов от Велес, разложкия войвода Георги Скрижовски, Лука Джеров от Битоля, Мишо Шкартов от Кавадарци, гевгелийския войвода Аргир Манасиев, Христо Стоянов от с. Мързенци и др.).
"1) Македонското население безъ разлика на народност и вѣра следъ всичко прѣживѣно, има твърдото и съзнателно желание, щото неговата страна да се запази цѣла и недѣлима като самостоятелна политическа единица на Балканитѣ въ нейнитѣ естествени географически граници върху базата: Солунъ като общъ центъръ, Вардарската долина, Скопие и Битоля съ тѣхния стопанско-икономически хинтерландъ. Тоя си стрѣмежъ да заживѣе спокойно и свободно, македонското население е готово да подчертае и открито чрѣзъ плебисцитъ при отстранението на заинтересованитѣ администрации.
2) На така образуваната държава да се даде самоуправление при пълно равенство и еднакви права на всички народности безъ разлика на численость и при отсѫствието на всѣкакви духовни или политически институции, които биха дали прѣдимство на която и да било отъ тѣхъ или биха възбудили подозрѣния и опасения за зараждането на сепаративни тежнения и апирации..."


Източник: Оригинален източник на документа - Wikipedia

Автор: Роденият в Прилепския Варош Гьорче Петров Николов (1865-1921) е един от водачите на ВМОРО. Още от 1885 г. е член на Български таен централен революционен комитет. Работи като учител в Скопското българско педагогическо училище, Битолската българска прогимназия и Солунската българска мъжка гимназия "Св. св. Кирил и Методий". Неофициално работи като български разузнавач в Македония - събира географски и етнографски материали за областта, които предава на Министерството на войната на Княжество България, с цел по-добро ориентиране на Българската армия при една евентуална бъдеща война за Македония. Част от събраните материали са издадени през 1896 г. в обемния труд "Материали по изучаванието на Македония" (качен на сайта тук). Става активен деец на ВМОРО, списва редица вестници, участва в Илинденско-Преображенското въстание. По време на Балканската война, Гьорче Петров е редови доброволец в Македоно-одринското опълчение на Българската армия. През войните е назначаван от българското правителство за управник в градовете под българска власт Сяр, Битоля и Драма. Началник е на Бюрото за настаняване в България на бежанците от Македония и Тракия в земеделското правителство на Александър Стамболийски.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3194 пъти.