Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Начало на революционната организация в Македония", публикувано в "Алманах "Македония"; Album-Almanach "Macedoine"; София, 1931 година
Иван Хаджиниколов от Кукуш, Егейска Македония - "Начало на революционната организация в Македония", публикувано в "Алманах "Македония"; Album-Almanach "Macedoine"; София, 1931 година


Увеличи
Описание

През 1931 г. Иван Хаджиниколов публикува част от спомените си за основаването на Македоно-одринската революционна организация в Алманах "Македония".
"Солунъ, благодарение на своето мѣстоположение, като естественъ излазъ на цѣла Македония къмъ морето, бѣше станалъ не само търговски, но и просвѣтенъ центъръ на българитѣ въ Македония. На редъ съ цвѣтущитѣ търговски фирми, като тѣзи на: братя х. Мишеви и Никола п. Стефановъ отъ Велесъ, на братя Христо и Дим. Златареви отъ Кукушъ комисионерскитѣ кѫщи на братя Дамянъ Петрови, Пиперкови, братя Куситасеви и Мурджевъ отъ Прилепъ и други, се издигаше и Солунската мѫжка гимназия, отдето излѣзоха най-добритѣ македонски синове. Тамъ (въ Солунъ) се стичаха всички по-събудени македонци българи отъ вѫтрешностьта, за да разширятъ своето образование и бѫдатъ полезни на своята родина, която имаше толкова голѣма нужда отъ просвѣтени хора. Поради оживѣнитѣ търговски връзки съ чужбина, въ Солунъ лесно проникваха свободолюбивитѣ идеи на западна Европа и патриотичниятъ духъ на свободна България. Тѣ се разпространяваха главно между младата и родолюбива интелигенция. Благодарение на тѣзи свои предимства Солунъ може да застане начело въ борбата ни за политическо освобождение. Тамъ бѣ създадена отъ група младежи идеалисти революционна организация, на която бѣ сѫдено да изиграе грамадна роля въ македонското движение."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Иван Хаджиниколов (1861 - 1934) е един от основателите на ВМОРО, член на първия централен комитет на организацията, виден български книжар и обществен деец. През 1901 г. е заточен от османските власти в Бодрум кале, a през август 1902 г. е амнистиран и се установява в София. По време на Балканските войни е доброволец в Македоно-одринското опълчение на Българската армия, а през 1923 г. е избран за касиер на Националния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации в София.
За повече информация за Иван Хаджиниколов тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3498 пъти.