Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Статистическо описание. Споменик за села назьиваемьiй Морiево Прилепско", публикувано във в-к "Цареградски вестник", год. X, бр. 458, Цариград, 21 ноември 1859 година
Йордан Хаджиконстантинов Джинот от Велес, Вардарска Македония - "Статистическо описание. Споменик за села назьиваемьiй Морiево Прилепско", публикувано във в-к "Цареградски вестник", год. X, бр. 458, Цариград, 21 ноември 1859 година


Увеличи
Описание

На 28 октомври 1859 година в град Прилеп подписалият се като "Найпокорний Болгарин Iордан Х. Константинов" пише много интересно описание на Мариовските села .

"Мориево са 19 села старо-болгарски, Болгари православни кръстени от нашего Царя богатаго и благочестиваго Михаила Борца (Бориса) Болгарскаго, и при сина му Симеона царя..."

""Тия 19 села имаят два обряда т.е. язически и Християнски. От язичество имаят Коледе, от наши прадедови Болгари и тако песен пеят:

Ха! Ха! Коледе!
Коледица, Варварица,
Сива сива Голубица
Кай си ошла прошетала?
Сум си ошла по край море.
Що имаше що немаше?
Та имаше бели чаши:
Бели чаши и канати.
Да с нашие бела Божа,
Да с напет бели божи.
Божик ми е по все земя,
Слава ми е на небеси.
Ха! Ха Коледе!
Пири Пири
Испириге Грците."

"На бадник правят на врати им кръстови от катран да не би дошел Рим-Папа и Вампир. Защо в Скопе, Велес, Тиквеш, Щип и Прилеп, кога безчестат некого непочтенаго човек, тако го укоряват: Де бре Римпапа! За резил си на в свет! Додоле! Вампиру! Римпапа! Даклем по всичка Македония, Папата на Латините, ние Болгари мужи, жени, деца, граждани и селяне го знаем за Вампир и врколак и нощни кръвник, дявол на Бадник, вечер тураят катран над врати, и глам огин всичка нощ да горят."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Велес Йордан Хаджиконстантинов (1818 – 1882, Велес) е прочут български възрожденски просветен деец и книжовник. Дълги години работи като учител в българските училища в Скопие, Тетово, Прилеп и Велес. В български и сръбски списания обявява различни материали за българската средновековна история и литература. Сътрудничи на в-к "Цариградски вестник" с множество статии и дописки.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2572 пъти.